print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds opent de wereld voor een kind met een handicap.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 boden we steun op maat aan 88.380 kinderen. Samen met onze partners brachten we een verandering op gang in het leven van deze kinderen, die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Dit willen we bereiken
Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.994.003
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
 2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
 3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de kernstrategie uit te voeren.
 4. We pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 18.243.322
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 91%
 • Voorlichting en bewustwording 9%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 20.854.618
 • Particulieren 68%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 6%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 15.682.735
 • Continuïteitsreserve 19% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 36% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 37% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 8% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 49 fte
Vrijwilligers 128
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 27 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl