print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Mary's Meals Nederland

Elk kind heeft recht op onderwijs en recht op een goede dagelijkse maaltijd in zijn/haar eigen school. Met onderwijs bestrijden wij armoede.
Info Sinds 1 april 2017

Dit willen we oplossen

Het bestrijden van de wereldwijde honger. Op dit moment zijn er ruim 60 miljoen kinderen die niet naar school gaan omdat ze niets te eten hebben. Ze moeten bedelen, werken of langs vuilnisbelten gaan om iets te eten te vinden. Onderwijs is het begin van een verbetering.

Dit is waar we trots op zijn

Elk kind dat dankzij onze voedselprogramma's naar school gaat en zo een kans krijgt zich te onttrekken aan de chronische armoede voor hen zelf en hun familie.

Dit willen we bereiken
Wij voeden dagelijks ruim 1.3 miljoen kinderen in hun eigen school. Ons doel is alle kinderen, alle genoemde 60 miljoen kinderen, te eten te geven zo lang dat nodig is. Wij denken dat dat op enige termijn kan met hulp van iedereen,
Dit gaven we uit in 2018 € 102.702
  • Wervingskosten 1%
  • Kosten administratie en beheer 1%
  • Maatschappelijk doel 98%
Zo bereiken we ons doel
  1. Wij zamelen geld in.
  2. Wij geven voorlichting over het werk van Mary's Meals
  3. Wij steunen vrijwilligers die akties willen opzetten
  4. Wij verzorgen, via Mary's Meals International , voedselprgramma's in de arnste regio's in de wereld
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 101.079
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 103.009
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 17 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl