print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Max Havelaar

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen.
Info Sinds 1 april 2012

Dit willen we oplossen

Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Tegenwoordig is het Fairtrade keurmerk vertegenwoordigd in 30 landen, zijn er 1,65 miljoen boeren aangesloten bij Fairtrade boerenorganisaties en worden er wereldwijd 30.000 producten met het Fairtrade keurmerk verkocht. Samen met jouw hulp zetten we telkens een stap.

Dit willen we bereiken
Via het internationale Fairtrade keurmerk werkt Stichting Max Havelaar stap voor stap aan het realiseren van haar visie. Het keurmerk is in Nederland ook bekend als Max Havelaar keurmerk. Fairtrade is een ontwikkelingsmodel, het is nooit af en kan altijd beter.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.964.228
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 1%
 • Maatschappelijk doel 99%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fairtrade werkt alleen als er ook bedrijven en consumenten zijn die de eerlijke en duurzaam verhandelde producten willen (ver)kopen.
 2. Stichting Max Havelaar is in Nederland eigenaar van het Fairtrade keurmerk, in Nederland ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.
 3. Stichting Max Havelaar is opgericht om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor Fairtrade producten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 3.937.299
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.805.661
 • Particulieren 0%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Overig 99%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.986.905
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 46% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 53% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 57 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl