Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Milieudefensie

Als onafhankelijke milieuorganisatie werkt Milieudefensie aan een duurzaam en eerlijk Nederland.

Dit willen we oplossen

We gaan niet goed om met de aarde. We vervuilen en verspillen te veel. Klimaatverandering zet de toekomst van onze kinderen op het spel. Wij willen voorkomen dat dit probleem uit de hand loopt. We zorgen dat overheden en bedrijven veranderen.

Dit is waar we trots op zijn

We zetten klimaatrechtvaardigheid op de kaart! Dat is klimaatbeleid waardoor het leven van mensen blijvend verbetert. Daarvoor gaan we massaal de straat op. Met 17.000 mede-eisers wonnen we de Klimaatzaak tegen Shell. En we hebben 29 grote vervuilers om hun klimaatplan gevraagd.

Medewerkers
84 fte
Vrijwilligers
67
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

We streven naar een leefbare aarde voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom kiezen we groene en eerlijke oplossingen voor iedereen. Zoals zonnepanelen, voedsel uit de buurt, openbaar vervoer. Daar worden we allemaal beter van.

Dit gaven we uit in 2021

€ 20.539.007

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
4%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We werken aan een klimaatrechtvaardige samenleving. We voeren publiekscampagnes om onze doelen te bereiken.
2. We bouwen en versterken een beweging van mensen die wil werken aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Want samen krijgen we het voor elkaar.
3. We vragen bedrijven om mensen, klimaat en milieu boven winst te zetten.
4. We vragen de overheid vervuilers te laten betalen en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 18.929.279

Lobby en belangenbehartiging
87%
Voorlichting en bewustwording
13%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvingen 7,53 miljoen (61%) van onze leden en donateurs, 1,41 miljoen (12%) van de Nationale Postcode Loterij en 2,50 miljoen (20%) uit subsidies. De overige 8,33 miljoen aan subsidies worden besteed door onze strategische partners binnen de subsidieprogramma's.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 20.607.086

Subsidies
53%
Particulieren
37%
Loterijen
7%
Organisaties zonder winststreven
4%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.154.740

Continuïteitsreserve
82%
Bestemmingsfondsen
9%
Bestemmingsreserves
8%
Overige reserves
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?