print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Albert Schweitzer Fonds

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika met microgiften, op basis van het gedachtegoed van Albert Schweitzer.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Ondersteuning van ontwikkelingslanden moet bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer: ‘Eerbied voor het leven’ steunen wij kleine, concrete gezondheidsprojecten in Afrika, die duurzaam zijn en de zelfredzaamheid vergroten.

Dit is waar we trots op zijn

Eenvoudige initiatieven van de mensen zelf maken het verschil. Met onze microgiften aan deze initiatieven bereiken we veel. Een project hoeft niet groot, duur of ingewikkeld te zijn om echt de gezondheid te verbeteren en mensen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Dit willen we bereiken
Duurzame verbetering van de gezondheidszorg en preventie in Afrika, zodat de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika hun zelfredzaamheid vergroten. We richten ons op 5 thema's: moeder & kind; mensen met een handicap; vrouwen; WASH; medische zorg.
Dit gaven we uit in 2019 € 330.930
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Beheer en administratie 15%
 • Werving 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het verlenen van steun in de vorm van microgiften aan kleinschalige, lokale initiatieven die gerelateerd zijn aan gezondheidszorg in Afrika
 2. Het in stand houden van het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 260.537
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Voorlichting en bewustwording 18%
Zo komen wij aan ons geld
Onze particuliere donateurs zijn soms al 35 jaar bij ons! We ontvangen donaties van kerken, fondsen en organisaties zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis. We realiseren crowdfunding acties en werven bedrijven: 'direct geven, direct goeddoen'. De beleggingen betalen bureaukosten.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 94.708
 • Particulieren 60%
 • Bedrijven 28%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 2.078.935
 • Overige reserves 93%
 • Continuïteitsreserve 6%
 • Bestemmingsreserves 1%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 5
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 9 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl