print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Albert Schweitzer Fonds

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika d.m.v. microgiften op basis van het gedachtegoed van Albert Schweitzer.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer: ‘Eerbied voor het leven’ steunen wij daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidsprojecten in Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

Een project hoeft niet groot, duur of ingewikkeld te zijn om echt de gezondheid te verbeteren en mensen te helpen met vergroten van hun zelfredzaamheid. Eenvoudige initiatieven van de mensen zelf maken het verschil. Met onze microgiften aan deze initiatieven bereiken we veel.

Dit willen we bereiken
Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg en preventie en daarmee de gezondheid en zelfredzaamheid van de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika. We richten ons op 5 thema's: moeder&kind; mensen met een handicap; vrouwen; WASH; medische zorg.
Dit gaven we uit in 2018 € 357.783
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 16%
 • Maatschappelijk doel 78%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het verlenen van steun in de vorm van microgiften aan kleinschalige, lokale initiatieven die gerelateerd zijn aan gezondheidszorg in Afrika
 2. Het in stand houden van het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 277.472
 • Voorlichting en bewustwording 19%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 81%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 89.615
 • Bedrijven 1%
 • Particulieren 49%
 • Organisaties zonder winststreven 51%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.011.636
 • Continuïteitsreserve 7% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 93% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl