Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het NMF stelt hoogwaardige instrumenten ter beschikking aan musici, zodat zij zich optimaal in hun carri├Ęre kunnen ontwikkelen.

Dit willen we oplossen

Door de hoge prijzen voor muziekinstrumenten en een verslechterende inkomenssituatie voor musici, voorziet het NMF een groeiend tekort aan betaalbare instrumenten in het hogere prijssegment. Om dat tekort te ondervangen, streeft het NMF naar uitbreiding in het hoge segment.

Dit is waar we trots op zijn

De collectie omvat ruim 500 kwalitatief hoogwaardige muziekinstrumenten en 250 strijkstokken. Zowel antieke als hedendaagse instrumenten worden met zorg en aandacht behouden, niet in vitrines achter glas, maar in handen van bevlogen professionele musici en muziekstudenten.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
8
Doelgroepen
Studenten
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Als professioneel musicus moet je alles op alles zetten om een sterke positie in het Nederlandse muziekleven en de internationaal concurrerende markt te verwerven. Het bespelen van een passend instrument is hierbij cruciaal.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.978.000

Maatschappelijk doel
78%
Werving
16%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan professionele musici en conservatoriumstudenten.
2. Het NMF rekent het tot haar taak instrumenten uit de belangrijke Nederlandse vioolbouwschool (ons nationaal cultureel erfgoed) te behouden.
3. Het NMF begeleidt muziekstudenten bij het maken van de juiste keuze van een instrument en biedt musici de mogelijkheid tot podiumervaring.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.550.000

Aankoop en beheer
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Het NMF ontvangt geen subsidie van de overheid. Onze inkomstenbronnen zijn: inkomsten uit particuliere donaties, inkomsten van particuliere stichtingen/fondsen en inkomsten uit bruikleenvergoeding musici. Circa 91% is afkomstig van particulieren die geven bij leven en nalaten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.039.000

Particulieren
95%
Verkopen en overig
3%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 40.007.000

Herwaarderingsreserve
53%
Bestemmingsreserves
32%
Overige reserves
13%
Continuïteitsreserve
2%