print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

In meer dan de helft van alle talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. En veel mensen in binnen- en buitenland hebben de Bijbel nog niet ontdekt als relevant boek. Daarom zetten we onze expertise in voor hedendaagse bijbelvertalingen en achtergrondinformatie.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze leden en donateurs zijn we al meer dan 200 jaar actief. We vertalen en verspreiden de Bijbel en vergroten de betrokkenheid bij de Bijbel, in Nederland en Vlaanderen en wereldwijd. Zo blijft de Bijbel onderdeel uitmaken van de moderne samenleving.

Dit willen we bereiken
Meer mensen hebben een voor hen geschikte Bijbelvertaling.
Meer mensen hebben toegang tot de Bijbel, ook via eigentijdse kanalen.
Meer mensen kennen de Bijbel en ervaren het als een relevant boek voor hun leven.
Dit gaven we uit in 2019 € 9.236.000
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Werving 13%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. We bieden in Nederland en het buitenland bijbels aan in gedrukte vorm, via de website en een gratis app.
 2. We maken betaalbare en makkelijk toegankelijke (kinder)producten.
 3. We werken in het buitenland mee aan vertalingen en het verspreiden van de Bijbel.
 4. We werken aan een revisie van de meest gebruikte bijbel in Nederland, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 7.411.000
 • Evangelisatie en zending 100%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen 90% van onze inkomsten via contributies, nalatenschappen en donaties van onze leden en donateurs en andere organisaties zonder winststreven. De overige 10% betreft inkomsten uit boekverkoop en licentie-inkomsten. Wij ontvangen geen overheidssubsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 9.216.000
 • Particulieren 81%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Verkopen en overig 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 12.726.000
 • Bestemmingsreserves 51%
 • Continuïteitsreserve 27%
 • Bestemmingsfondsen 21%
 • Herwaarderingsreserve 1%
Medewerkers Info 47 fte
Vrijwilligers Info 1.200
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen Gelovigen
Actief in 37 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl