print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

Het verwerven van fondsen tbv hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden in het Emma
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Het bieden van de best mogelijke zorg, in de breedste zin van het woord, voor (ernstig) ziekte kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis

Dit is waar we trots op zijn

De nieuw te ontwikkelen afdeling IC Neonatologie, een afdeling voor zieke, vaak te vroeggeboren baby’s en hun ouders. Deze afdeling levert zowel topzorg aan deze aller ziekste kinderen maar ook aan hun ouders. Dit wordt hèt toonaangevend expertisecentrum op wereldniveau.

Dit willen we bereiken
Geworven fondsen moeten leiden tot beter onderzoek en verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden waarin kinderen en het gezin, in het Emma Kinderziekenhuis verkeren.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.431.025
 • Kosten administratie en beheer 10%
 • Wervingskosten 19%
 • Maatschappelijk doel 71%
Zo bereiken we ons doel
 1. Inspireren en activeren van mensen om in actie te komen voor het Emma, en zich binden aan de Stichting
 2. Het organiseren van verschillende (doelgroep)bijeenkomsten voor relaties
 3. Opzet van een campagne om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.015.615
 • Overig 40%
 • Onderzoek 60%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.010.433
 • Loterijen 0%
 • Overig 0%
 • Bedrijven 23%
 • Particulieren 30%
 • Organisaties zonder winststreven 47%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.052.718
 • Continuïteitsreserve 3% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 41% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 56% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl