print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Beschermde Wieg

Wij helpen zwangere en pas bevallen vrouwen in nood, die de reguliere zorg mijden, om een veilige wieg voor iedere baby mogelijk te maken.
Info Sinds 1 november 2020

Dit willen we oplossen

In Nederland is er een groep zwangere en pas bevallen vrouwen in nood, die niet naar de reguliere hulpverlening wil, durft of kan gaan. Zij zijn vaak bang om hulp te vragen uit angst voor hun leven en dat van hun kind als het geheim van de zwangerschap uitkomt.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er sinds onze komst anonieme hulp is voor vrouwen die voorheen nergens heen konden. Met oprichting van onze stichting zijn er sinds 1,5 jaar nul dode baby's op straat gevonden. Inmiddels hebben wij meer dan 1.700 vrouwen kunnen helpen.

Dit willen we bereiken

Dat iedere zwangere vrouw in Nederland toegang heeft tot een goede pre- en postnatale zorg en een veilige bevalling en dat iedere baby een veilige wieg heeft. Dat zij met behulp van advies een een weloverwogen keuze voor haar en haar baby kan maken.

Dit gaven we uit in 2019 € 79.154
  • Maatschappelijk doel 84%
  • Beheer en administratie 10%
  • Werving 6%
Zo bereiken we ons doel

Wij zijn 24 uur per dag voor zwangere en pas bevallen vrouwen in nood beschikbaar voor gratis en desgewenst anonieme hulp.

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 66.673
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
  • Voorlichting en bewustwording 18%
  • Onderzoek 12%
Zo komen wij aan ons geld

Wij hebben in 2020 voor het eerst een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. Verder krijgen hebben wij inkomsten uit particuliere giften, zakelijke giften en sponsoring, opbrengst van verkoop boeken van voorzitster Barbara Muller. Ook dragen fondsen bij aan enkele producten.

Dit waren onze inkomsten in 2019 € 36.782
  • Particulieren 78%
  • Verkopen en overig 22%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € -398
  • Continuïteitsreserve - 100%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 50
Sector Welzijn
Doelgroepen Kinderen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl