print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt levensreddende noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Wereldwijd zijn 70,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en (dreigend) geweld en natuurrampen.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Vluchteling is in staat in samenwerking met partners snel en efficiënte noodhulp te bieden aan mensen in nood. Wij zijn een "no nonsens"'organisatie met betrokken medewerkers. Dit maakt dat wij in staat zijn snel te handelen waar nodig.

Dit willen we bereiken
De omstandigheden waarin mensen op de vlucht moeten overleven zijn vaak schrijnend, er is een gebrek aan alles. Wij helpen met wat het hardste nodig is, variërend van voedsel, schoon drinkwater, onderdak en sanitair tot medische zorg en onderwijs.
Dit gaven we uit in 2018 € 23.794.278
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Wervingskosten 13%
 • Maatschappelijk doel 84%
Zo bereiken we ons doel
 1. Acute noodhulp en hulp bij wederopbouw op gebied van gezondheid, onderwijs, economisch welzijn, bescherming en zelfredzaamheid.
 2. Voorlichting: Het Nederlandse publiek informeren over humanitaire crisissen en mensen die moeten vluchten als gevolg van oorlog en geweld.
 3. Pleitbezorging: Wij geven mensen op de vlucht een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 20.088.443
 • Lobby en belangenbehartiging 2%
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 86%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 23.432.316
 • Overig 0%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Subsidies 17%
 • Loterijen 30%
 • Particulieren 46%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 8.225.019
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 55% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 27 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 28 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl