Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Support Casper

Fondsen werven om het onderzoek naar een betere behandelmethode met behulp van viro-immunotherapie bij alvleesklierkanker mogelijk te maken

Dit willen we oplossen

Wij willen van de ziekte alvleesklierkanker waaraan acht mensen per dag sterven in Nederland een chronische ziekte maken met behoud van kwaliteit van leven. Wij werken aan het onderzoek naar een nieuwe behandelmethode met een team van 40 doctoren, wetenschappers en medewerkers.

Dit is waar we trots op zijn

Wij waar trots op zijn: wij hebben in de ruim 6,5 jaar dat wij bestaan al 17 miljoen euro opgehaald. Dat is veel geld. Wij hebben met dit geld inmiddels 22 wetenschappelijke medewerkers voor langere tijd verdeeld over drie ziekenhuizen kunnen aanstellen. .

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Door het onderzoek dat opgestart is naar een betere behandelmethode bij alvleesklierkanker o.a. door middel van de oncolytische viro-immunotherapie en de dendritische celtherapie is het mogelijk mensen langer te laten leven met behoud van kwaliteit van leven.

Dit gaven we uit in 2020

€ 781.536

Maatschappelijk doel
49%
Beheer en administratie
25%
Werving
25%

Zo bereiken we ons doel

1. De nieuwe behandelmethode is de viro-immunotherapie. Hierbij worden oncolytische virussen gebruikt voor de bestrijding van tumoren
2. Het preklinische onderzoek: het testen van de nieuwe behandelmethoden in laboratoria op werkzaamheid en veiligheid.
3. Het translationeel onderzoek: het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid bij een kleine groep patiënten
4. Het klinisch onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode om kans op een langer leven te vergroten

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 384.675

Onderzoek
60%
Voorlichting en bewustwording
40%

Zo komen wij aan ons geld

Onze donaties ontvangen wij vanuit acties en events, van bedrijven en particulieren en van stichtingen, fondsen en nalatenschappen. Wij zijn zeer actief: houden eigen events zoals het twee jaarlijkse gala, de jaarlijkse golfdag en faciliteren ieder event dat voor SC wordt gedaan!

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.355.564

Particulieren
52%
Organisaties zonder winststreven
31%
Bedrijven
15%
Loterijen
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.313.619

Overige reserves
55%
Continuïteitsreserve
45%