print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Tjommie

Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.
Info Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien zonder ouders vanwege de HIV/AIDS-epidemie, krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Dit is waar we trots op zijn

Mei 2017 heeft het 1e Disability Center, zorg voor gehandicapte kinderen, zijn deuren geopend en krijgen 30 kinderen met een variërend matige tot zware beperking de zorg die zij verdienen. Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen wordt er een tweede faciliteit geopend.

Dit willen we bereiken
Deze kinderen een kans op een betere toekomst bieden door toegang tot basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig huis, maar ook met activiteiten in onderwijs en (talent)ontwikkeling.
Dit gaven we uit in 2018 € 267.876
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 13%
Zo bereiken we ons doel
 1. toegang tot basale levensbehoeften; aanleg waterpompen, voedingscentra en veilige huisjes
 2. ondersteuning op het gebied van onderwijs door pre-schools, huiswerkklassen en schooluniformen te verstrekken
 3. ondersteuning op het gebied van (talent)ontwikkeling door sport-, zang-, dans- en theateractiviteiten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 231.400
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 281.557
 • Particulieren 37%
 • Bedrijven 25%
 • Organisaties zonder winststreven 33%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 75.479
 • Continuïteitsreserve 39% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves - 6% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 56% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl