print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Tjommie

Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.
Info Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien zonder ouders vanwege de HIV/AIDS-epidemie, krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Dit is waar we trots op zijn

Het Child Care Centre (locatie Bloempoort) is in 2017 uitgebreid met een Cruyff Court voetbalveld waarbij een eerste meisjesvoetbalteam in de omgeving is opgericht om gelijkwaardigheid onder jongens en meiden bespreekbaar te maken en te stimuleren.

Dit willen we bereiken
Deze kinderen een kans op een betere toekomst bieden door toegang tot basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig huis, maar ook op het gebied van scholing en (talent)ontwikkeling ondersteuning te bieden.
Dit gaven we uit in 2017 € 309.446
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 25%
Zo bereiken we ons doel
 1. toegang tot basale levensbehoeften; aanleg waterpompen, voedingscentra en veilige huisjes
 2. ondersteuning op het gebied van scholing door pre-schools, huiswerkklassen en schooluniformen te verstrekken
 3. ondersteuning op het gebied van (talent)ontwikkeling door sport-, zang-, dans- en theateractiviteiten
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 228.872
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 232.857
 • Particulieren 62%
 • Organisaties zonder winststreven 38%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 62.530
 • Continuïteitsreserve 40% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 0% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 60% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl