print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen
Info Sinds 1 januari 2006

Dit willen we oplossen

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit is waar we trots op zijn

In 2019: 57.000 asielzoekers begeleid bij hun procedure 81.000 vluchtelingen begeleid in gemeenten Zetten 12.500 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen 1.850 aanvragen voor gezinshereniging gestart Bezoeken 11.000 mensen Open AZC dag ondersteunen 64.000 donateurs ons werk

Dit willen we bereiken
VluchtelingenWerk streeft naar een verwelkomende samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
Dit gaven we uit in 2019 € 82.524.000
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen. Wij betrekken oa vluchtelingen, vrijwilligers, donateurs, politici, subsididiënten & advocaten
2. Het beïnvloeden van het beleid en regelgeving van de overheid om de positie van vluchtelingen te verbeteren.
3. Het uitvoeren van begeleidingstaken
4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers verwezenlijken onze missie vanaf asielprocedure t/m zelfredzaam worden.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 73.895.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Overig 10%
Zo komen wij aan ons geld
Wij zijn grotendeels afhankelijk van giften van particuliere donateurs. Dankzij hen kunnen wij onafhankelijk opereren als belangenbehartiger. Div. overheden & fondsen maken ons werk mogelijk via subsidies en projectfinanciering. De Nat Postcode Loterij ondersteunt ons jaarlijks.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 80.175.000
 • Subsidies 62%
 • Verkopen en overig 15%
 • Loterijen 12%
 • Particulieren 8%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 22.122.000
 • Continuïteitsreserve 60%
 • Bestemmingsreserves 34%
 • Bestemmingsfondsen 6%
Medewerkers Info 826 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen Vluchtelingen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl