print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vrienden van De Hoop

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Ook is het doel om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Dit is waar we trots op zijn

Vrienden van De Hoop heeft al jarenlang een zodanige bijdrage geleverd, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd (zoals pastorale zorg). Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

Dit willen we bereiken
Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.116.013
 • Kosten administratie en beheer 6%
 • Wervingskosten 19%
 • Maatschappelijk doel 74%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren van activiteiten die een aanvulling vormen op 'reguliere' ggz-zorg en de zorgketen in stand houden
 2. Beschikbaar stellen van gebouwen voor het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen
 3. Beschikbaar stellen van expertise aan De Hoop en gelieerde stichtingen
 4. Communiceren van Verhalen van Hoop als onderdeel van onze voorlichtingsactiviteiten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.318.524
 • Voorlichting en bewustwording 22%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 78%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.467.472
 • Subsidies 4%
 • Overig 13%
 • Bedrijven 14%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Particulieren 49%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.163.782
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 43% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 52% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 12
Sector Gezondheid, Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl