print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van De Hoop

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Ook is het doel om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Dit is waar we trots op zijn

Vrienden van De Hoop heeft al jarenlang een zodanige bijdrage geleverd, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd (zoals pastorale zorg). Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

Dit willen we bereiken
Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.
Dit gaven we uit in 2019 € 3.048.832
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Werving 19%
 • Beheer en administratie 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren van activiteiten die een aanvulling vormen op 'reguliere' ggz-zorg en de zorgketen in stand houden
 2. Beschikbaar stellen van gebouwen voor het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen
 3. Beschikbaar stellen van expertise aan De Hoop en gelieerde stichtingen
 4. Communiceren van Verhalen van Hoop als onderdeel van onze voorlichtingsactiviteiten
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 2.208.337
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 83%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties van onder meer particulieren, kerken, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 2.800.925
 • Particulieren 57%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Bedrijven 19%
 • Verkopen en overig 4%
 • Subsidies 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 2.908.458
 • Bestemmingsreserves 82%
 • Continuïteitsreserve 16%
 • Bestemmingsfondsen 2%
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers Info 11
Sector Welzijn
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl