Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wakibi

Wakibi vergroot de zelfredzaamheid van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden door middel van leningen zonder winstoogmerk.

Dit willen we oplossen

Door middel van leningen kunnen de leners hun leefomstandigheden verbeteren of investeren in hun eigen bedrijf. Wij geloven dat mensen zo sneller zelfstandig een duurzaam bestaan opbouwen met een positief effect voor henzelf en de directe omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 is er via het Wakibi platform crisis 68% meer uitgeleend. In het totaal is er per eind 2020 €4.376.650 uitgeleend en grotendeel terugbetaald. Het percentage wanbetalingen was 1,97%. Het Woman Empowerment Fund is gestart om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 april 2018

Dit willen we bereiken

Wakibi gaat voor een wereld waarin ondernemende mensen toegang hebben tot krediet. Dit op een duurzaam en transparante wijze met realistische kosten en voorwaarden. Wakibi biedt: - Toegang tot microkredieten zonder winstoogmerk. - Samenwerkingen met derden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 136.123

Maatschappelijk doel
63%
Werving
23%
Beheer en administratie
15%

Zo bereiken we ons doel

1. Wakibi biedt een internet platform met hierop de mogelijkheid om leningen te verstrekken vanaf €25 met een keuze uit honderden projecten
2. Wakibi is transparant, het uitgeleende bedrag gaat naar lener zonder enige vergoeding voor Wakibi en haar samenwerkingspartner Kiva.
3. Microkredieten zonder winstoogmerk zijn gaaf. Met een groep gave vrijwilligers bereiken we zichtbare resultaten. Elke dag
4. Mensen bij Wakibi zijn ondernemend en we proberen allemaal steeds te verbeteren om onze doelstellingen te bereken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 85.209

Impact investing
70%
Overig
30%

Zo komen wij aan ons geld

De kosten van Wakibi worden gedekt door sponsoren en vrijwillige bijdrages van de uitleners.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 142.735

Bedrijven
56%
Particulieren
44%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 35.663

Continuïteitsreserve
100%