print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede in lage- en middeninkomens landen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede door mensen in lage- en middeninkomenslanden te steunen die op eigen kracht en initiatief hun situatie en toekomst willen verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Al meer dan 60 jaar ondersteunen we jaarlijks meer dan 250 kleinschalige initiatieven van lokale organisaties die in lage- en middeninkomenslanden samen met bevlogen Nederlanders projecten uitvoeren die de levens van mensen in armoede zichtbaar verbeteren.

Dit willen we bereiken
We werven fondsen voor projecten die zijn opgezet door organisaties in de landen zelf, samen met bevlogen Nederlanders. We delen kennis en ons netwerk; geven trainingen in lokale fondswerving en leren mensen de eigen overheid aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Dit gaven we uit in 2018 € 18.228.010
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 12%
 • Maatschappelijk doel 84%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door particuliere ontwikkelingsinitiatieven financieel en met advies op maat en ons netwerk te ondersteunen.
 2. Door on- en offline trainingen te geven over lokale fondswerving en hoe je de (lokale) overheid kan aanspreken op haar verantwoordelijkheden
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 15.281.498
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 18.158.271
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 4%
 • Loterijen 5%
 • Organisaties zonder winststreven 42%
 • Particulieren 48%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.891.998
 • Bestemmingsfondsen 11% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 41% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 48% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 41 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 136 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl