print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Equal Opportunity Fund Ghana

Wij bieden hulp die er toe doet in een van de armste regio's in Ghana zodat de mensen in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.
Info Sinds 1 oktober 2016

Dit willen we oplossen

Samen met de lokale bevolking steunen we projecten voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, (drink)water en werkgelegenheid. Onderwijs is de belangrijkste ingang om de sociale en economische situatie te verbeteren. Na de opstartfase kunnen de mensen in Ghana zelfstandig verder.

Dit is waar we trots op zijn

Projectaanvragen gaan altijd in overleg met lokale partners. EOF gaat uit van hun kennis, ervaring en deskundigheid die ter plaatse nodig is. Dat schept verbondenheid en biedt een reële mogelijkheid dat een afgerond project zonder verdere steun van EOF kan worden gecontinueerd.

Dit willen we bereiken
Verbetering van en toegang tot onderwijs en scholing met speciale aandacht voor kansarmen: meisjes, vrouwen en gehandicapten. Aandacht voor onderwijs kan niet los worden gezien van aandacht voor gezondheidszorg, water, microkredieten en werkgelegenheid, met name in de landbouw.
Dit gaven we uit in 2020 € 41.684
  • Maatschappelijk doel 96%
  • Beheer en administratie 4%
  • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Door nieuwbouw/renovatie van basisscholen en voortgezet onderwijs, studiebeurzen voor universiteit, ontwikkelen en aanschaf van lesmateriaal
2. Bouw accommodatie met speciaal onderwijs voor kinderen met 'n beperking, dagactiviteiten en groententuin om hen uit hun isolement te halen.
3. Verbetering van gezondheidszorg o.a. door uitbreiding van de Bone Setters Clinic met reguliere zorg en door opleiding van verpleegkundigen.
4. Betere sanitaire voorzieningen, schoon water, ontwikkeling economische activiteiten o.a. door landbouw en microkrediet voor vrouwengroepen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 40.000
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Alles gaat om vertrouwen, onze donateurs weten dat hun donaties door Wilde Ganzen worden vermeerderd en inkomsten door EOF zorgvuldig worden besteed. Wij sluiten ons aan bij wat de mensen in Ghana zelf belangrijk vinden en zorgen dat zij geholpen worden om op eigen benen te staan
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 40.121
  • Particulieren 93%
  • Subsidies 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 265.828
  • Bestemmingsfondsen 65%
  • Overige reserves 35%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Ghana

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl