Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


EpilepsieNL

Wij streven naar een wereld zonder epilepsie en tot die tijd zetten we ons in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.

Dit willen we oplossen

200.000 mensen met epilepsie in NL kunnen op ieder moment door een aanval worden overvallen. Wij willen de verstorende invloed van epilepsie beperken en mensen meer zekerheid geven. Daarom zetten we ons in voor goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie.

Dit is waar we trots op zijn

We kunnen het verschil maken in het leven van mensen met epilepsie. Bij tweederde van deze mensen is de epilepsie onder controle, mede dankzij door ons gefinancierd wetensch. onderzoek. We geven goede voorlichting en verbeteren de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
1.250
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Chronisch zieken
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

We willen epilepsie voor meer mensen onder controle brengen. Dat doen we door onderzoek naar deze grillige aandoening te financieren. Daarnaast ondersteunen we ook op andere manieren, bijv. met goede, betrouwbare voorlichting, telefonisch, persoonlijk en via online kanalen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.232.849

Maatschappelijk doel
65%
Werving
24%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. We financieren wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over de oorzaak van epilepsie en werken we toe naar een oplossing.
2. We geven goede en betrouwbare voorlichting aan iedereen die vragen heeft over de aandoening.
3. We organiseren Epilepsie Cafés en webinars waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen en ook podcasts over epilepsie.
4. Aanbod van de zorg optimaliseren, lobby richting overheid en (zorg)verzekering.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.100.828

Voorlichting en bewustwording
44%
Onderzoek
40%
(Directe) dienst- en hulpverlening
16%
Recreatie, sport en wensvervulling
0%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren (collecte, donaties, giften en nalatenschappen), bedrijven en Postcode-/VriendenLoterij, evenementen, acties van derden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.165.905

Particulieren
68%
Loterijen
19%
Organisaties zonder winststreven
9%
Verkopen en overig
2%
Subsidies
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.704.556

Continuïteitsreserve
54%
Overige reserves
24%
Bestemmingsreserves
22%