print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Eva Demaya Stichting

Het verlenen van steun aan het Eva Demaya centrum in Noord Malawi.
Info Sinds 1 oktober 2009

Dit willen we oplossen

Via het Eva Demaya centrum willen we ziekte, vroegtijdige sterfte en het lage opleidingsniveau onder de lokale bevolking bestrijden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we, via onze financiële steun, de levensomstandigheden van de mensen daar kunnen verbeteren. Onze steun blijft echter hard nodig.

Dit willen we bereiken
Continuïteit in het financieren van de door de bevolking bijzonder gewaardeerde activiteiten van het Eva Demaya Centrum.
Dit gaven we uit in 2017 € 165.560
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Wervingskosten 1%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. Door onze financiering kan het Eva Demaya centrum gezondheidzorg, weeszorg, scholing en andere maatschappelijke ondersteuning bieden.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 163.118
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 182.971
  • Particulieren 29%
  • Bedrijven 7%
  • Organisaties zonder winststreven 64%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 442.715
  • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Malawi
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl