print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Exodus Nederland

Exodus Nederland werkt mee aan een veiligere samenleving, door het op maat begeleiden van (ex)gedetineerden.
Info Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we oplossen

Exodus Nederland staat voor een veilige samenleving waarin (ex)gedetineerden een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren,wat bijdraagt aan minder recidive .

Dit is waar we trots op zijn

De methodische begeleiding van Exodus leidt tot aantoonbaar minder recidive van hen die aan onze programma's hebben deelgenomen. Hierdoor werken wij direct mee aan een veiligere samenleving.

Dit willen we bereiken
Exodus gelooft in sterkere mensen voor een veiligere samenleving; wij investeren in mensen in elke fase van de levensloop. Exodus werkt in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving. Wij geloven in herstel van mensen met en door perspectief.
Dit gaven we uit in 2020 € 15.500.957
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Beheer en administratie 8%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. 24 uurs begeleidng (intramuraal)
2. Ambulante begeleiding
3. Dagactiviteiten
4. Trainingen en cursussen
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 14.299.611
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Zo komen wij aan ons geld
Middels contracten met Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gemeenten, Provincies en giften/donaties. Wij werken hoofdzakelijk op declaratiebasis.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 15.657.380
 • Verkopen en overig 92%
 • Subsidies 7%
 • Particulieren 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 6.353.721
 • Continuïteitsreserve 71%
 • Bestemmingsreserves 17%
 • Overige reserves 10%
 • Bestemmingsfondsen 2%
Medewerkers Info 192 fte
Vrijwilligers Info 1.700
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in België, Nederland en Nederlandse Antillen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl