Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Exodus Nederland

Exodus Nederland werkt mee aan een veiligere samenleving, door het op maat begeleiden van (ex)gedetineerden.

Dit willen we oplossen

Exodus Nederland staat voor een veilige samenleving waarin (ex)gedetineerden een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren,wat bijdraagt aan minder recidive .

Dit is waar we trots op zijn

De methodische begeleiding van Exodus leidt tot aantoonbaar minder recidive van hen die aan onze programma's hebben deelgenomen. Hierdoor werken wij direct mee aan een veiligere samenleving.

Medewerkers
192 fte
Vrijwilligers
1.700
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
België, Nederland en Nederlandse Antillen

Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we bereiken

Exodus gelooft in sterkere mensen voor een veiligere samenleving; wij investeren in mensen in elke fase van de levensloop. Exodus werkt in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving. Wij geloven in herstel van mensen met en door perspectief.

Dit gaven we uit in 2020

€ 15.500.957

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
8%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. 24 uurs begeleidng (intramuraal)
2. Ambulante begeleiding
3. Dagactiviteiten
4. Trainingen en cursussen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.299.611

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

Middels contracten met Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gemeenten, Provincies en giften/donaties. Wij werken hoofdzakelijk op declaratiebasis.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 15.657.380

Verkopen en overig
92%
Subsidies
7%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 6.353.721

Continuïteitsreserve
71%
Bestemmingsreserves
17%
Overige reserves
10%
Bestemmingsfondsen
2%