print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Ezelsociëteit

Opvang en herplaatsing van ezels in nood, een thuis bieden aan bejaarde en invalide ezels en voorlichting geven over ezelwelzijn.
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Er is nog veel ezelleed in Nederland. Hetzij doordat ezels in nood (ziek, bejaard, verwaarloosd of anderszins) geen goed onderkomen hebben, hetzij doordat bij ezelbezitters of autoriteiten de kennis ontbreekt over ezelwelzijn en wat een goede verzorging inhoudt.

Dit is waar we trots op zijn

Honderden ezels en muildieren gered. De Ezelsocieteit wordt gewaardeerd als autoriteit om haar kennis en inzet op het gebied van (medische) ezelkennis. Het gevolg daarvan is dat er nu een keuzevak Ezels is op de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Dit willen we bereiken
Onderdak bieden aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De oorzaken van ezelleed willen we wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties..
Dit gaven we uit in 2018 € 230.778
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opvang van bejaarde en chronisch zieke ezels in onze ezelopvang.
 2. Herplaatsen van ezels die daarvoor in aanmerking komen op door ons gecontroleerde pleegadressen.
 3. Verder dierenleed voorkomen door het geven van voorlichting, doen uitgaan van publicaties en het organiseren of faciliteren van studiedagen.
 4. Informatie uitwisseling tussen Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Dierenpolitie en ezelbezitters
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 211.370
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 167.776
 • Particulieren 84%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Subsidies 4%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 283.895
 • Bestemmingsreserves 35% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 65% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 50
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl