print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting De Ezelsociëteit

Opvang en herplaatsing van ezels in nood, een thuis bieden aan bejaarde en invalide ezels en voorlichting geven over ezelwelzijn.
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Er is nog veel ezelleed in Nederland. Hetzij doordat ezels in nood (ziek, bejaard, verwaarloosd of anderszins) geen goed onderkomen hebben, hetzij doordat bij ezelbezitters of autoriteiten de kennis ontbreekt over ezelwelzijn en wat een goede verzorging inhoudt.

Dit is waar we trots op zijn

Honderden ezels en muildieren gered. De Ezelsocieteit wordt gewaardeerd als autoriteit om haar kennis en inzet op het gebied van (medische) ezelkennis. Het gevolg daarvan is dat er nu een keuzevak Ezels is op de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Dit willen we bereiken
Onderdak bieden aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De oorzaken van ezelleed willen we wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties..
Dit gaven we uit in 2020 € 181.200
  • Maatschappelijk doel 93%
  • Werving 5%
  • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Opvang van bejaarde en chronisch zieke ezels in onze ezelopvang.
2. Herplaatsen van ezels die daarvoor in aanmerking komen op door ons gecontroleerde pleegadressen.
3. Verder dierenleed voorkomen door het geven van voorlichting, doen uitgaan van publicaties en het organiseren of faciliteren van studiedagen.
4. Informatie uitwisseling tussen Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Dierenpolitie en ezelbezitters
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 168.652
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
adoptie van ezels fondsenwerving nalatenschap open dagen organisatie wandelingen giften tijdens bezoek winkelverkoop
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 298.327
  • Particulieren 72%
  • Organisaties zonder winststreven 23%
  • Verkopen en overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 408.015
  • Overige reserves 83%
  • Bestemmingsreserves 17%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 50
Sector Dieren
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl