Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Opvang De Ezelsociëteit

Opvang en herplaatsing van ezels in nood, een thuis bieden aan bejaarde en invalide ezels en voorlichting geven over ezelwelzijn.

Dit willen we oplossen

Er is nog veel ezelleed in Nederland. Hetzij doordat ezels in nood (ziek, bejaard, verwaarloosd of anderszins) geen goed onderkomen hebben, hetzij doordat bij ezelbezitters of autoriteiten de kennis ontbreekt over ezelwelzijn en wat een goede verzorging inhoudt.

Dit is waar we trots op zijn

Honderden ezels en muildieren gered. De Ezelsocieteit wordt gewaardeerd als autoriteit om haar kennis en inzet op het gebied van (medische) ezelkennis. Het gevolg daarvan is dat er nu een keuzevak Ezels is op de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
60
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

Onderdak bieden aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De oorzaken van ezelleed willen we wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties..

Dit gaven we uit in 2021

€ 222.419

Maatschappelijk doel
88%
Werving
6%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Opvang van bejaarde en chronisch zieke ezels in onze ezelopvang.
2. Herplaatsen van ezels die daarvoor in aanmerking komen op door ons gecontroleerde pleegadressen.
3. Verder dierenleed voorkomen door het geven van voorlichting, doen uitgaan van publicaties en het organiseren of faciliteren van studiedagen.
4. Informatie uitwisseling tussen Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Dierenpolitie en ezelbezitters

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 196.526

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

adoptie van ezels fondsenwerving nalatenschap open dagen organisatie wandelingen giften tijdens bezoek winkelverkoop

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 560.547

Verkopen en overig
49%
Particulieren
45%
Organisaties zonder winststreven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 745.981

Overige reserves
93%
Bestemmingsreserves
7%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?