Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Familie Sponsorplan Roemenië

Hulp op maat verlenen aan de allerarmsten in Roemenië, door middel van noodhulp en structurele hulp.

Dit willen we oplossen

Schrijnende armoede in Roemenië, een land dat deel uitmaakt van de EU, maar waar een groot deel van de bevolking eigenlijk niet kan leven zonder hulp.

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren die een opleiding afgerond hebben, kunnen voor zichzelf zorgen en gaan hun geliefden helpen. Daarmee wordt de armoedespiraal doorbroken. Onze hulp is op maat en wordt door geïnspireerde lokale medewerkers geïnventariseerd en verschaft.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Roemenië

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we bereiken

Sociaal maatschappelijke hulpverlening met als doel de gezinnen weer zelfstandig te maken.

Dit gaven we uit in 2020

€ 144.246

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Faciliteren van opleidingen voor jongeren
2. Maatschappelijke hulp
3. Financiële ondersteuning van medische kosten
4. Hulp in de winter: kachels, stookhout, schoenen, tweedehands kleding

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 141.872

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Sponsorgelden, collectes

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 166.249

Particulieren
58%
Organisaties zonder winststreven
42%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 66.269

Bestemmingsfondsen
55%
Continuïteitsreserve
24%
Overige reserves
20%