print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)

Info Sinds 1 april 2020
Dit gaven we uit in 2018 € 211.753
  • Maatschappelijk doel 41%
  • Kosten administratie en beheer 59%
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 87.519
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 342.577
  • Particulieren 0%
  • Overig 2%
  • Organisaties zonder winststreven 39%
  • Subsidies 59%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 235.342
  • Overige reserves 38%
  • Bestemmingsreserves 62%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Somalië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl