print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)

FSAN streef met lid organisaties naar volwaardige integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in de Nederlandse samenleving.
Info Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

Dat vluchtelingen met Somalische achtergrond goed kunnen integreren en mee doen in Nederlandse samenleving Brug slaan tussen de Somalische gemeenschap en Nederlandse bevolking Vrouwelijke genitale besnijdenis voorkomen en bespreekbaar maken Wederopbouw Somalië mogelijk maken.

Dit is waar we trots op zijn

Veel Somaliërs hebben hun weg in Nederland gevonden Meisjes besnijdenis is bij wet verboden Meer Somaliërs weten hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden Kennisoverdracht in Somalië Noodhulp na ernstige droogte Somalië

Dit willen we bereiken
Alle Somaliërs hebben hun weg gevonden, doen mee in de samenleving Meisjes besnijdenis is verboden en strafbaar zowel in Nederland als internationaal Goede kennisoverdracht naar andere Afrikaanse groeperingen Verbetering onderwijs, gezondheid en capasiteitsopbouw in Somalië
Dit gaven we uit in 2018 € 211.753
  • Beheer en administratie 59%
  • Maatschappelijk doel 41%
Zo bereiken we ons doel
1. Project Armoede en schulden In dit project leren wij hoe het mensen beter met geld om te gaan en hun de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.
2. Projecten Bestrijding en bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking. Onder meer door training sleutelfiguren, info en lobby
3. Project Werkgelegenheid Somaliërs.Hiermee bereiden wij werkzoekende voor op de arbeidsmarkt. Samen met gemeentes worden trajecten ontwikkeld
4. Project Brain Gain Somalië. Project waar hoogopgeleide Somaliërs kennis overdragen aan landelijke instituties waarmee deze worden versterkt
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 87.519
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Wij komen aan ons geld door contributies van onze lid organisaties, projectfinancieringen door Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van VWC en diverse particuliere fondsen. Tevens organiseren wij een jaarlijkse landelijke fondswerving.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 342.577
  • Subsidies 59%
  • Organisaties zonder winststreven 39%
  • Verkopen en overig 2%
  • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 235.342
  • Bestemmingsreserves 62%
  • Overige reserves 38%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in Somalië

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl