Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Feyenoord Foundation

Feyenoord brengt mensen in beweging

Dit willen we oplossen

- Lage sportparticipatie - Onderwijsachterstanden - Werkloosheid

Dit is waar we trots op zijn

Van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hebben deelgenomen aan een van onze werkgelegendheidsprojecten, heeft 65% een duurzame baan gevonden.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
166
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2022

Dit willen we bereiken

- Kinderen en jongeren bewust maken van het belang van sport en een gezonde leefstijl - Meer structureel sportende Rotterdammers - Kinderen en jongeren de kans bieden hun talenten maximaal te ontwikkelen - Terugdringen werkloosheid

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.521.291

Maatschappelijk doel
70%
Beheer en administratie
26%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. (Sport) activiteiten op scholen en in de wijken
2. Het bieden van onderwijsondersteuning aan kinderen op het primair en voortgezet onderwijs
3. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar een duurzaam dienstverband

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.068.602

Recreatie, sport en wensvervulling
52%
Educatie, opleidingen en cursussen
29%
(Directe) dienst- en hulpverlening
18%
Overig
1%

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.420.355

Organisaties zonder winststreven
45%
Subsidies
41%
Particulieren
10%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 159.542

Bestemmingsfondsen
69%
Bestemmingsreserves
31%