Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fier

Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

Dit willen we oplossen

We willen geen verspilling van geld en energie door ineffectieve zorg. We willen doen wat nodig is. We willen duurzame effecten door integraal en holistisch te werken. De mens als totaal te zien en werken aan een betere toekomst voor de slachtoffers van geweld.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op onze Veilige Veste; een unieke combinatie van opvang, traumabehandeling, educatie en werk in Nederland. Met de Veilige Veste laten wij zien dat een open instelling dezelfde mate van veiligheid en bescherming kan bieden als een gesloten opvang.

Medewerkers
343 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2020

Dit willen we bereiken

Wij streven ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) én plegers van geweld. We werken met onze cliënten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst.

Dit gaven we uit in 2021

€ 33.905.777

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Door bescherming en veiligheid te bieden, door trauma’s te behandelen en door te zorgen voor scholing en werkervaring in onze leerbedrijven.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 33.673.533

Overig
81%
(Directe) dienst- en hulpverlening
10%
Voorlichting en bewustwording
4%
Onderzoek
3%
Educatie, opleidingen en cursussen
3%

Zo komen wij aan ons geld

Dit passen wij aan, zodra we ons jaarverslag over 2020 insturen voor 1 september 2021. Over het algemeen ontvangen wij het meeste geld van private fondsen, (lokale) overheden en middels subsidies. Zoals gezegd, dit vullen we verder aan en staat in ons jaarverslag.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 35.245.268

Verkopen en overig
52%
Subsidies
40%
Organisaties zonder winststreven
6%
Loterijen
2%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 18.640.621

Overige reserves
57%
Bestemmingsfondsen
43%