Dit gaven we uit in 2017 € 54.511
  • Maatschappelijk doel 57%
  • Kosten administratie en beheer 43%
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 30.799
  • Voorlichting en bewustwording 3%
  • Onderzoek 97%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 46.147
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 73.796
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl