Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Strong Babies

Babysterfte, en -ziekten de wereld uit helpen

Dit willen we oplossen

In Nederland worden ca. 175.000 baby's per jaar geboren. Ca 12.000 baby's komen niet gezond ter wereld of overlijdt in het ergste geval (ca 1200 baby's per jaar). Door middel van o.a. onderzoek wil Strong Babies het aantal niet gezonde baby's drastisch terugdringen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op de steun van alle beroepsgroepen, zoals kraamzorg, verloskunde, gynaecologie en neonatologie. We zijn het eerste fonds in NL dat voor het belang van de allerkleinsten opkomt.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2019

Dit willen we bereiken

Terugdringing van babysterfte en het welzijn van te vroeg geboren kinderen verbeteren.

Dit gaven we uit in 2020

€ 103.468

Werving
63%
Maatschappelijk doel
24%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen
2. Hiervoor zoveel mogelijk fondsen te werven;
3. Via diverse kanalen en activiteiten geven we voorlichting aan het algemene publiek over de thematiek en dragen kennis over.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 25.336

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Loterijgelden, particulieren, bedrijven en overige organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 149.829

Loterijen
76%
Particulieren
14%
Bedrijven
7%
Organisaties zonder winststreven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 128.366

Overige reserves
77%
Bestemmingsfondsen
23%