print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Fonds Kind & Handicap (voorheen Stinafo)

Laat kinderen met een beperking of chronische ziekte meedoen en bevordert hun kwaliteit van leven.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ondanks een uitgebreid net van hulpverlening aan gehandicapten, zitten er veel 'witte vlekken' in het circuit van zorg- en hulpverlening, met als gevolg dat vaak die kinderen die het hardste hulp nodig hebben tussen wal en schip terecht komen.

Dit is waar we trots op zijn

Een sterke verbetering van de kwaliteit van leven van gehandicapte en chronisch zieke kinderen, zowel op het gebied van gezondheid, geluk, samen (inclusief) leven, als op het gebied van participatie in de maatschappij.

Alle cijfers komen uit het jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit willen we bereiken
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met een handicap of chronische ziekte en de kinderen kansen geven om hun talenten te ontplooien voor meer geluk en toekomstperspectief.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.472.507
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Wervingskosten 13%
 • Maatschappelijk doel 85%
Zo bereiken we ons doel
 1. Individuele hulpverlening (medisch, vervoer, hulpmiddelen, leren & werk, wonen, ontspanning)
 2. (Mogelijk maken van) projecten ten behoeve van de doelstelling
 3. Voorlichting
 4. Het stimuleren en realiseren van kennis over kind- en jongeren gerelateerde ziektes (Wetenschappelijk onderzoek)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.250.231
 • Voorlichting en bewustwording 16%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 84%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.063.452
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 3%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
 • Particulieren 73%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 2.645.963
 • Bestemmingsfondsen 1%
 • Herwaarderingsreserve 4%
 • Bestemmingsreserves 36%
 • Continu├»teitsreserve 59%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 4 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl