print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Fonds Kind & Handicap (voorheen Stinafo)

Bevordering van de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking of chronische ziekte.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ondanks een uitgebreid net van hulpverlening aan kinderen met een handicap, zitten er veel 'witte vlekken' in het circuit van zorg- en hulpverlening, met als gevolg dat vaak die kinderen die het hardste hulp nodig hebben tussen wal en schip terecht komen.

Dit is waar we trots op zijn

Een sterke verbetering van de kwaliteit van leven van gehandicapte en chronisch zieke kinderen, zowel op het gebied van gezondheid, geluk, samen (inclusief) leven, als op het gebied van participatie in de maatschappij.

Dit willen we bereiken
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met een handicap of chronische ziekte en de kinderen kansen geven om hun talenten te ontplooien voor meer geluk en toekomstperspectief.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.532.409
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Werving 12%
 • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Individuele hulpverlening (medisch, vervoer, hulpmiddelen, leren & werk, wonen, ontspanning)
2. (Mogelijk maken van) projecten ten behoeve van de doelstelling
3. Voorlichting
4. Het stimuleren en realiseren van kennis over kind- en jongeren gerelateerde ziektes (Wetenschappelijk onderzoek)
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.329.894
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 73%
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • Onderzoek 7%
Zo komen wij aan ons geld
- Giften en donaties - Sponsorbijdragen - Legaten en erfstellingen - Evt. opbrengsten van belegde middelen
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.675.766
 • Particulieren 75%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Loterijen 3%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.415.974
 • Continuïteitsreserve 56%
 • Bestemmingsreserves 38%
 • Herwaarderingsreserve 4%
 • Bestemmingsfondsen 2%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 35
Sector Welzijn
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in 4 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl