print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Fonds Kind & Handicap (voorheen Stinafo)

Laat kinderen met een beperking of chronische ziekte meedoen en bevordert hun kwaliteit van leven.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ondanks een uitgebreid net van hulpverlening aan kinderen met een handicap, zitten er veel 'witte vlekken' in het circuit van zorg- en hulpverlening, met als gevolg dat vaak die kinderen die het hardste hulp nodig hebben tussen wal en schip terecht komen.

Dit is waar we trots op zijn

Een sterke verbetering van de kwaliteit van leven van gehandicapte en chronisch zieke kinderen, zowel op het gebied van gezondheid, geluk, samen (inclusief) leven, als op het gebied van participatie in de maatschappij.

Dit willen we bereiken
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met een handicap of chronische ziekte en de kinderen kansen geven om hun talenten te ontplooien voor meer geluk en toekomstperspectief.
Dit gaven we uit in 2019 € 1.770.805
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Werving 9%
 • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Individuele hulpverlening (medisch, vervoer, hulpmiddelen, leren & werk, wonen, ontspanning)
 2. (Mogelijk maken van) projecten ten behoeve van de doelstelling
 3. Voorlichting
 4. Het stimuleren en realiseren van kennis over kind- en jongeren gerelateerde ziektes (Wetenschappelijk onderzoek)
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 1.585.440
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 78%
 • Voorlichting en bewustwording 16%
 • Onderzoek 6%
Zo komen wij aan ons geld
- Giften en donaties - Sponsorbijdragen - Legaten en erfstellingen - Evt. opbrengsten van belegde middelen
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 1.398.714
 • Particulieren 69%
 • Organisaties zonder winststreven 27%
 • Loterijen 4%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 2.273.067
 • Continuïteitsreserve 60%
 • Bestemmingsreserves 34%
 • Herwaarderingsreserve 5%
 • Bestemmingsfondsen 2%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in 4 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl