print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Free Press Unlimited

People deserve to know.
Info Sinds 1 juli 2011

Dit willen we oplossen

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, wil Free Press Unlimited eraan bijdragen dat alle mensen toegang krijgen en houden tot de informatie die zij nodig hebben

Dit is waar we trots op zijn

1. Reporters Respond gaf in 2017 hulp aan 140 journalisten in nood. 2. Dagelijks luisteren 2.000.000 mensen naar Radio Dabanga, het enige onafhankelijke radiostation voor Sudan. 3. Dankzij een opleiding tot journalist werken vrouwen in Bangladesh nu voor lokale radiostations.

Dit willen we bereiken
Free Press Unlimited heeft als missie om onafhankelijk nieuws en onafhankelijke informatie beschikbaar te maken en houden voor iedereen, juist voor mensen in landen waar geen of beperkte (pers)vrijheid is. People deserve to know.
Dit gaven we uit in 2017 € 14.068.620
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het ondersteunen van lokale mediaorganisaties en mediaprofessionals bij het produceren, ontwikkelen en verspreiden van onafhankelijk nieuws.
 2. Het ontwikkelen van tools waarmee journalisten zichzelf en hun bronnen kunnen beschermen.
 3. Het trainen van vrouwelijke journalisten, en het zorgen voor zichtbaarheid en een betere positie van vrouwen in de media.
 4. Het belang van onafhankelijke journalistiek en de bescherming van journalisten op de internationale agenda houden (d.m.v. lobby & advocacy).
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 13.303.362
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 14.082.197
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 12%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Subsidies 81%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.260.897
 • Continuïteitsreserve 99% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 56 fte
Vrijwilligers 8
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 42 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl