Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Friends for Life

Het bieden van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde studenten in Kenia die zelf niet over de financien beschikken hiervoor.

Dit willen we oplossen

Er is nog steeds een groot verschil tussen arm en rijk in Kenia, onder andere doordat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Educatie op tertiair niveau is dit moment niet voldoende toegankelijk voor jongeren in Kenia die zelf niet over de financiele middelen beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Door een streng selectieproces en goede begeleiding en activiteiten tijdens de studie beurs periode worden gesponsorde studenten na hun afstuderen zelf sponsoren van de stichting. Hiermee zorgen zij ervoor dat ook de volgende generatie kan studeren en bouwen zij eigenwaarde op.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 augustus 2014

Dit willen we bereiken

Bijdragen aan de economie van Kenia door het verstrekken van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde Kenianen die wel het talent maar niet de financien beschikken om dit zelf te kunnen faciliteren. Jongeren in arme omstandigheden bouwen op deze manier een betere toekomst op.

Dit gaven we uit in 2021

€ 116.523

Maatschappelijk doel
53%
Beheer en administratie
47%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde Kenianen
2. Het bieden van begeleiding en activiteiten tijdens de studie en daarna middels onder andere een baanbegeleidingstraining.
3. Elke afgestudeerde sponsort na afstuderen een andere student door terugbetaling van de beurs in termijnen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 61.850

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen bij onder meer stichtingen en vermogensfondsen maar ook binnen ons persoonlijk netwerk. Daarnaast organiseren wij activiteiten (bijvoorbeeld een reis naar Kenia) en loopt er een fondsenwervend project bij enkele restaurants in Nederland gedurende het jaar.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 106.166

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 971

Continuïteitsreserve
51%
Overige reserves
49%