print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Friends for Life

Het bieden van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde studenten in Kenia die zelf niet over de financien beschikken hiervoor.
Info Sinds 1 augustus 2014

Dit willen we oplossen

Er is nog steeds een groot verschil tussen arm en rijk in Kenia, onder andere doordat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Educatie op tertiair niveau is dit moment niet voldoende toegankelijk voor jongeren in Kenia die zelf niet over de financiele middelen beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Door een streng selectieproces en goede begeleiding en activiteiten tijdens de studie beurs periode worden gesponsorde studenten na hun afstuderen zelf sponsoren van de stichting. Hiermee zorgen zij ervoor dat ook de volgende generatie kan studeren en bouwen zij eigenwaarde op.

Dit willen we bereiken
Bijdragen aan de economie van Kenia door het verstrekken van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde Kenianen die wel het talent maar niet de financien beschikken om dit zelf te kunnen faciliteren. Jongeren in arme omstandigheden bouwen op deze manier een betere toekomst op.
Dit gaven we uit in 2018 € 141.749
  • Werving 12%
  • Beheer en administratie 44%
  • Maatschappelijk doel 44%
Zo bereiken we ons doel
  1. Verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde Kenianen
  2. Het bieden van begeleiding en activiteiten tijdens de studie en daarna middels onder andere een baanbegeleidingstraining.
  3. Elke afgestudeerde sponsort na afstuderen een andere student door terugbetaling van de beurs in termijnen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 62.749
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 132.089
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 19.684
  • Continuïteitsreserve 3%
  • Overige reserves 97%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Kenia

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl