Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Friends of Young Bethlehem

Ondersteuning jongeren in de bezette Westbank (Palestina)

Dit willen we oplossen

FofYB steunt het jongerenwerk van het AEI, dat open staat voor zowel Christenen als Moslims, zodat zij beter om kunnen gaan met de stressvolle omstandigheden in bezet gebied. Zie ook www.aeicenter.org

Dit is waar we trots op zijn

Steunpunt en intermediair (Wilde Ganzen, Steunfonds Kampen, e.a.) voor het AEI.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Palestina /bezet Palestijns gebied

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Wij geven financiƫle support aan het AEI, deels algemeen en deels voor specifieke projecten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 18.957

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Middels acties, verkoop olijfhoutproducten en door middel van fondsenwerving geld verwerven

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 18.462

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Naast donaties, zowel van particulieren als instellingen, organiseren wij jaarlijks rond Kerst een loterij, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het jongerenwerk van het Arab Educational Institute in Bethlehem (Palestina)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 21.461

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 10.948

Overige reserves
59%
Bestemmingsfondsen
41%