Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Friendship Sports Centre

Het bieden van een veilige omgeving , waar mensen met een beperking kunnen sporten en sociale contacten kunnen opbouwen

Dit willen we oplossen

Mensen met een beperking en/of ouderen kunnen niet altijd terecht op reguliere sportclubs. Voor deze doelgroep(en) is een veilige en vertrouwde omgeving om te sporten en sociale contacten op te bouwen noodzakelijk. Het Friendship Sports Centre biedt deze mogelijkheid

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij het dagbestedingsprogramma "Friends at Work" kunnen jong volwassenen met een beperking bij het FSC werken, leren, maar ook sporten. Waar we ook trots op zijn is de samenwerking met de Riki Stichting. Via de Riki Stichting komen (eenzame) ouderen bij ons sporten en lunchen

Medewerkers
14 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Wij proberen ieder jaar een (nog) groter maatschappelijk draagvlak te creƫren en ontwikkelen daarvoor diverse specifieke programma's. We hebben inmiddels ook een aantal huurders die passen bij de doelgroep, nl. Frank Jol en Neuromove,

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.209.777

Maatschappelijk doel
78%
Werving
15%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. O.a FSC biedt arbeid gerealateerde dagbeding aan voor jong volwassenen (Friends at Work);
2. Friends at Home: kinderen die sporten op het FSC worden opgevangen via naschoolse opvang
3. Riki Stichting: via de R komen 2 a 3x per week ouderen sporten (met aansluitend een lunch), Riki zet zich in o.a. voor kwetsbare ouderen
4. Friends in Shape: obesitas programma voor mensen met overgewicht

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.506.943

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Huurinkomsten van Only Friends, de preferred user, en de vaste partners die gebruik maken van het Friendship Sports Centre. Daarnaast organiseren veel evenementen voor bedrijven/fondsen, zodat wij inkomsten genereren, zodat de mensen met een beperking kunnen blijven sporten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.004.438

Verkopen en overig
32%
Bedrijven
24%
Subsidies
18%
Loterijen
17%
Organisaties zonder winststreven
8%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.510.317

Bestemmingsreserves
89%
ContinuĆÆteitsreserve
11%