Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Friese Milieu Federatie

Het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân

Dit willen we oplossen

Drastische achteruitgang van de biodiversiteit. Tegengaan effecten van klimaatverandering. Achteruitgang van de (omgevings)kwaliteit van Fryslan.

Dit is waar we trots op zijn

Initiatieven duurz. energie, RES, Koolstofbank Veenweide, campagnes: Circulaire economie, duurzame voeding en omgevingskwaliteit (water, afval), landbouwdeal biodiversiteit, promotie natuurincl landbouw, inrichting natuurgebieden, oprichting grondbank, trekker gebiedsprocessen

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Herstel van biodiversiteit. Tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Transitie naar duurzame energie. Stimuleren natuurinclusieve landbouw. Bewustwording Circulaire Economie. Stimuleren gezonde en duurzame voeding

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.300.815

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Advisering provincie&gemeenten RO, natuur en energie, ondersteuning aangesloten organisaties,
2. Uitvoering campagnes Nacht vd Nacht, Samen Fryslan Schoon, Voedsel/landbouw en Ik ben bewust om gedragsverandering op gang te brengen
3. Ontw. innovatieve concepten energiebesparing, zonneweides/energietuin, verdienmodel voor landbouw en akkerbouw. Faciliteren gebiedsprocessen
4. Ondersteuning: lokale natuurinitiatieven, netwerk voedselbossen, voedselinitiatieven, lokale energie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.300.815

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Structurele en incidentele subsidie Provinsje Fryslân, Nationale Postcode Loterij. Aangesloten organisaties. Overheidsinstellingen. Bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.355.352

Subsidies
62%
Organisaties zonder winststreven
37%
Bedrijven
1%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 600.958

Continuïteitsreserve
85%
Bestemmingsreserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?