print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Friese Milieu Federatie

Het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Drastische achteruitgang van de biodiversiteit. Tegengaan effecten van klimaatverandering. Achteruitgang van de (omgevings)kwaliteit van Fryslan.

Dit is waar we trots op zijn

Initiatieven duurz. energie, RES, Koolstofbank Veenweide, campagnes: Circulaire economie, duurzame voeding en omgevingskwaliteit (water, afval), landbouwdeal biodiversiteit, promotie natuurincl landbouw, inrichting natuurgebieden, oprichting grondbank, trekker gebiedsprocessen

Dit willen we bereiken
Herstel van biodiversiteit. Tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Transitie naar duurzame energie. Stimuleren natuurinclusieve landbouw. Bewustwording Circulaire Economie. Stimuleren gezonde en duurzame voeding
Dit gaven we uit in 2020 € 1.059.643
  • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
1. Advisering provincie&gemeenten RO, natuur en energie, ondersteuning aangesloten organisaties,
2. Uitvoering campagnes Nacht vd Nacht, Samen Fryslan Schoon, Voedsel/landbouw en Ik ben bewust om gedragsverandering op gang te brengen
3. Ontw. innovatieve concepten energiebesparing, zonneweides/energietuin, verdienmodel voor landbouw en akkerbouw. Faciliteren gebiedsprocessen
4. Ondersteuning: lokale natuurinitiatieven, netwerk voedselbossen, voedselinitiatieven, lokale energie
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.059.643
  • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Structurele en incidentele subsidie Provinsje Fryslân, Nationale Postcode Loterij. Aangesloten organisaties. Overheidsinstellingen. Bedrijven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.103.828
  • Subsidies 57%
  • Organisaties zonder winststreven 43%
  • Particulieren 0%
  • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 546.421
  • Continuïteitsreserve 84%
  • Bestemmingsreserves 16%
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl