Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc

Stichting Gastenverblijven Amsterdam kent een gastenverblijf en familiekamers voor (ambulante) volwassen patiënten, familie en begeleiders.

Dit willen we oplossen

Doelstelling: Stichten, beheren en exploiteren van een logeervoorziening en familiekamers voor volwassen (ambulante) patiënten van Amsterdam UMC, hun partners, familie en andere begeleiders teneinde deze patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er duizenden gasten - (ambulante) volwassen patiënten, hun familie en/of begeleiders - per jaar bij ons verblijven, uit binnen- en buitenland. En dat de organisatie grotendeels draait op meer dan 85 vrijwilligers die dagelijks een grote dankbaarheid van onze gasten ervaren.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
81
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we bereiken

Met het beheren en exploiteren van een logeervoorziening en familiekamers voorziet de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC in een behoefte voor (ambulante) patiënten, familie en begeleiders om dichtbij het ziekenhuis te zijn, om het herstel van de patiënt te bevorderen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 345.444

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Logeervoorziening bij ziekenhuis voor (ambulante) volwassen patiënten en hun families of andere begeleiders.
2. Familiekamers in het ziekenhuis.
3. Scheppen van voorwaarden tijdens het ziektetraject om herstel patiënt te bevorderen door een optimale communicatie in alle opzichten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 324.213

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs en Inkomsten uit logies

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 363.777

Verkopen en overig
92%
Particulieren
6%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.558.359

Bestemmingsreserves
78%
Continuïteitsreserve
22%