print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Geldersch Landschap en Kasteelen

Wij geven het Gelderse culturele en natuurlijke erfgóed door, we laten het leven
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

GLK zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen.We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Grote betrokkenheid van politiek, burgers, donateurs en bedrijven waardoor we de afgelopen jaren grote en kleine aansprekende projecten konden uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van het bezit toegenomen Nog steeds groeiende achterban.

Dit willen we bereiken
We willen de kwaliteit van ons erfgoedbezit in standhouden en waar nodig verbeteren zodat het voor toekomstige generaties behouden blijft. Dit doen wij door onze omgeving daar intensief bij te betrekken (interactie) en waar verenigbaar door exploitatie van het bezit !
Dit gaven we uit in 2020 € 19.059.400
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
2. Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergroten.
3. Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 17.199.850
 • Aankoop en beheer 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Structurele inkomsten uit o.a. donateursbijdragen (aantal 48.135), bijdrage van de NPL, ondersteuningsbijdragen van overheden, inkomsten uit verpachtingen en verhuringen, houtverkoop. Incidentele inkomsten uit o.a. nalatenschappen en projectondersteuning van overheden.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 18.939.200
 • Verkopen en overig 42%
 • Subsidies 37%
 • Particulieren 15%
 • Loterijen 5%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 25.371.000
 • Bestemmingsfondsen 40%
 • Continuïteitsreserve 38%
 • Bestemmingsreserves 22%
Medewerkers Info 107 fte
Vrijwilligers Info 950
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in Duitsland en Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl