print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Geldersch Landschap en Kasteelen

Wij geven het Gelderse culturele en natuurlijke erfgóed door, we laten het leven.
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

GLK zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen.We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Grote betrokkenheid van politiek, burgers, donateurs en bedrijven waardoor we de afgelopen jaren grote en kleine aansprekende projecten konden uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van het bezit toegenomen. Nog steeds groeiende achterban.

Dit willen we bereiken
We willen de kwaliteit van ons erfgoedbezit in standhouden en waar nodig verbeteren zodat het voor toekomstige generaties behouden blijft. Dit doen wij door onze omgeving daar intensief bij te betrekken (interactie) en waar verenigbaar door exploitatie van het bezit !
Dit gaven we uit in 2018 € 18.600.400
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
 2. Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergrote
 3. Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 16.718.000
 • Aankoop en beheer 93%
 • Voorlichting en bewustwording 7%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 18.608.250
 • Particulieren 17%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 5%
 • Subsidies 29%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 47%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 21.918.750
 • Continuïteitsreserve 42% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 21% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 37% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 103 fte
Vrijwilligers 765
Sector Natuur en milieu
Actief in Duitsland en Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl