Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Geldersch Landschap en Kasteelen

Wij geven het Gelderse culturele en natuurlijke erfgóed door, we laten het leven

Dit willen we oplossen

GLK zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen.We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Grote betrokkenheid van politiek, burgers, donateurs en bedrijven waardoor we de afgelopen jaren grote en kleine aansprekende projecten konden uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van het bezit toegenomen Nog steeds groeiende achterban.

Medewerkers
107 fte
Vrijwilligers
909
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

We willen de kwaliteit van ons erfgoedbezit in standhouden en waar nodig verbeteren zodat het voor toekomstige generaties behouden blijft. Dit doen wij door onze omgeving daar intensief bij te betrekken (interactie) en waar verenigbaar door exploitatie van het bezit !

Dit gaven we uit in 2021

€ 18.449.100

Maatschappelijk doel
90%
Beheer en administratie
8%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
2. Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergroten.
3. Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 16.544.450

Aankoop en beheer
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Structurele inkomsten uit o.a. donateursbijdragen (aantal 48.423), bijdrage van de NPL, ondersteuningsbijdragen van overheden, inkomsten uit verpachtingen en verhuringen, houtverkoop. Incidentele inkomsten uit o.a. nalatenschappen en projectondersteuning van overheden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 20.949.250

Verkopen en overig
46%
Subsidies
31%
Particulieren
17%
Loterijen
4%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 30.716.650

Continuïteitsreserve
37%
Bestemmingsfondsen
34%
Bestemmingsreserves
29%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?