print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Gelderse Natuur en Milieufederatie

Wij zetten ons in voor een mooi en duurzaam Gelderland.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Natuur, landschap en de leefomgeving van Gelderland staan onder druk van intensief ruimtegebruik en uitstoot van schadelijke stoffen (broeikasgassen, stikstof, fijnstof).

Dit is waar we trots op zijn

95 ha nieuwe natuur in de Hattermerpoort, 3500 bezoekers genoten van de Nacht van de Nacht, 200 partijen doen mee met het Gelders Energieakkoord, in zeker 25 beleidsontwikkelingen aantoonbaar invloed, onze actieve achterban.

Dit willen we bereiken
Onze droom is een provincie met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de natuur, een duurzame energievoorziening en een schoon milieu voor nu en later. Een provincie waarop de inwoners trots zijn.
Dit gaven we uit in 2018 € 760.360
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 18%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij werken samen met overheden, burgers en bedrijven aan een duurzaam Gelderland.
 2. Wij ondersteunen onze leden met (juridische) kennis, organiseren ontmoetingen en werken met leden samen om onze doelen te bereiken.
 3. Wij komen op voor het behoud van natuur en landschap in Gelderland. Pro-actief als het kan, reactief als het moet.
 4. Wij nemen initiatieven voor duurzame oplossingen en goede voorbeelden.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 611.941
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 742.044
 • Particulieren 4%
 • Bedrijven 5%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Subsidies 36%
 • Overig 30%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 520.759
 • Continuïteitsreserve 84% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 16% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl