Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Gelderland

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Dit willen we oplossen

Natuur, landschap en de leefomgeving van Gelderland staan onder druk van intensief ruimtegebruik en uitstoot van schadelijke stoffen (broeikasgassen, stikstof, fijnstof).

Dit is waar we trots op zijn

14 voedselbossen gestart, 150 boerenbedrijven die deelnemen aan de 23 projecten voor natuurinclusieve landbouw, Aanvalsplan Landschapselementen positief ontvangen door minister van Landbouw, voorstel omgevingsverordening gerepareerd vanwege onterechte verkleining natuurnetwerk

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Onze droom is een provincie met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de natuur, een duurzame energievoorziening en een schoon milieu voor nu en later. Een provincie waarop de inwoners trots zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.007.515

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
13%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij werken samen met overheden, burgers en bedrijven aan een duurzaam Gelderland.
2. Wij ondersteunen onze leden met (juridische) kennis, organiseren ontmoetingen en werken met leden samen om onze doelen te bereiken.
3. Wij komen op voor het behoud van natuur en landschap in Gelderland. Pro-actief als het kan, reactief als het moet.
4. Wij nemen initiatieven voor duurzame oplossingen en goede voorbeelden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 871.116

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties Postcodeloterij, subsidie Provincie Gelderland, inkomsten contributie leden en aangesloten organisaties GNMF, uit projecten met tegenprestaties, donaties particulieren, donaties bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.069.277

Subsidies
54%
Organisaties zonder winststreven
28%
Verkopen en overig
13%
Bedrijven
3%
Particulieren
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 735.430

Continuïteitsreserve
65%
Bestemmingsreserves
31%
Overige reserves
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?