print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Gevangenenzorg Nederland

Ondersteuning van gevangenen en hun familie tijdens en na het verblijf in de gevangenis. Vinden van nieuwe wegen die recidive voorkomen.
Info Sinds 1 december 2019

Dit willen we oplossen

Bijdragen aan het herstel van onze medemens in en na detentie. Present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven, door vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk.

Dit is waar we trots op zijn

Aandacht van betrokken vrijwilligers van GN draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en verlaagt het risico op recidive. De methode van Herstelzorg vergroot aantoonbaar de kansen op zelfredzaamheid van de hulpvragers.

Dit willen we bereiken
GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd en innovatief
Dit gaven we uit in 2018 € 2.392.094
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 85%
Zo bereiken we ons doel
 1. Gevangenen en hulpvragers uit de Forensische Zorg worden door vrijwilligers bezocht en gemotiveerd tot een leven zonder criminaliteit.
 2. Zorg voor Familie; eenoudergezinnen (moeder) met kinderen en ouders van gevangenen. Zij worden individueel bezocht door onze vrijwilligers.
 3. Gevangenen en toekomst: - arbeidsbemiddeling - herstelrechtprogramma's; cursussen aan groepen of individueel - De Compagnie in PI Krimpen.
 4. 650 betrokken vrijwilligers zetten zich in om onze doelstellingen te bereiken. Zij laten steeds weer merken dat de hulpvragers er toe doen!
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.029.658
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 89%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.730.904
 • Bedrijven 7%
 • Particulieren 23%
 • Organisaties zonder winststreven 27%
 • Subsidies 43%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.548.352
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 26 fte
Vrijwilligers 648
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl