Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Gevangenenzorg Nederland

Ondersteuning van (ex)gevangenen en hun familie tijdens en na het verblijf in de gevangenis. Vinden van nieuwe wegen die recidive voorkomen.

Dit willen we oplossen

Bijdragen aan het herstel van onze medemens in en na detentie. Present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven, door vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk.

Dit is waar we trots op zijn

Aandacht van betrokken vrijwilligers van GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en verlaagt het risico op recidive. De methode van Herstelzorg vergroot aantoonbaar de kansen op zelfredzaamheid van de hulpvragers.

Medewerkers
34 fte
Vrijwilligers
657
Sector Welzijn
Doelgroepen
Gedetineerden
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2019

Dit willen we bereiken

GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd en innovatief

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.093.209

Maatschappelijk doel
82%
Werving
11%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Gevangenen en hulpvragers uit de Forensische Zorg worden door vrijwilligers bezocht en gemotiveerd tot een leven zonder criminaliteit.
2. Zorg voor Familie; eenoudergezinnen (moeder) met kinderen en ouders van gevangenen. Zij worden individueel bezocht door onze vrijwilligers.
3. Gevangenen en toekomst: - arbeidsbemiddeling - herstelrechtprogramma's; cursussen aan groepen of individueel - De Compagnie PI Krimpen.
4. 650 betrokken vrijwilligers zetten zich in om onze doelstellingen te bereiken. Zij laten steeds weer merken dat de hulpvragers er toe doen!

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.537.333

(Directe) dienst- en hulpverlening
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

via fondsen, particulieren, kerken, bedrijven

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.053.393

Subsidies
39%
Particulieren
35%
Organisaties zonder winststreven
20%
Bedrijven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.541.128

Continuïteitsreserve
100%