print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Gevangenenzorg Nederland

Ondersteuning van gevangenen en hun familie tijdens en na het verblijf in de gevangenis. Vinden van nieuwe wegen die recidive voorkomen.
Info Sinds 1 december 2019

Dit willen we oplossen

Bijdragen aan het herstel van onze medemens in en na detentie. Present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven, door vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk.

Dit is waar we trots op zijn

Aandacht van betrokken vrijwilligers van GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en verlaagt het risico op recidive. De methode van Herstelzorg vergroot aantoonbaar de kansen op zelfredzaamheid van de hulpvragers.

Dit willen we bereiken
GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd en innovatief
Dit gaven we uit in 2019 € 2.758.098
  • Maatschappelijk doel 83%
  • Werving 11%
  • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
1. Gevangenen en hulpvragers uit de Forensische Zorg worden door vrijwilligers bezocht en gemotiveerd tot een leven zonder criminaliteit.
2. Zorg voor Familie; eenoudergezinnen (moeder) met kinderen en ouders van gevangenen. Zij worden individueel bezocht door onze vrijwilligers.
3. Gevangenen en toekomst: - arbeidsbemiddeling - herstelrechtprogramma's; cursussen aan groepen of individueel - De Compagnie PI Krimpen.
4. 650 betrokken vrijwilligers zetten zich in om onze doelstellingen te bereiken. Zij laten steeds weer merken dat de hulpvragers er toe doen!
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 2.294.784
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 89%
  • Voorlichting en bewustwording 11%
Zo komen wij aan ons geld
via fondsen, kerken, bedrijven en particulieren
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 2.841.744
  • Subsidies 41%
  • Organisaties zonder winststreven 28%
  • Particulieren 23%
  • Bedrijven 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 1.633.601
  • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 29 fte
Vrijwilligers Info 650
Sector Welzijn
Doelgroepen Gedetineerden
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl