print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Gilles de la Tourette

Samen op weg naar een betere kwaliteit van leven
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Stichting Gilles de la Tourette is de landelijke patiëntenorganisatie voor kinderen en volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving. Wij zorgen voor informatie, behartigen belangen en zorgen voor een 'thuis' voor mensen die er anders alleen voor staan.

Dit is waar we trots op zijn

De groeiende groep vrijwilligers en daarmee ook een groeiend aantal activiteiten, o.a. voor lotgenotencontact.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving.
Dit gaven we uit in 2017 € 68.579
 • Maatschappelijk doel 67%
 • Kosten administratie en beheer 33%
Zo bereiken we ons doel
 1. Informatieverschaffing d.m.v. brochures, site, magazine en meer
 2. Activiteiten voor lotgenotencontact
 3. Het bekendmaken van Tourette voor het grote publiek
 4. Belangenbehartiging in de wetenschap
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 45.886
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 68%
 • Voorlichting en bewustwording 30%
 • Lobby en belangenbehartiging 2%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 75.925
 • Particulieren 38%
 • Subsidies 59%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 67.123
 • Continuïteitsreserve 83% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 17% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 50
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl