Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Gilles de la Tourette

Vroege opsporing bevorderen, lotgenoten met elkaar in contact brengen, meer bekendheid geven aan Tourette en de behandelmogelijkheden.

Dit willen we oplossen

Stichting Gilles de la Tourette is de landelijke patiëntenorganisatie voor kinderen en volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving. Wij zorgen voor informatie, behartigen belangen en zorgen voor een 'thuis' voor mensen die er anders alleen voor staan.

Dit is waar we trots op zijn

De groeiende groep vrijwilligers en daarmee ook een groeiend aantal activiteiten, o.a. voor lotgenotencontact.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving.

Dit gaven we uit in 2020

€ 70.144

Maatschappelijk doel
68%
Beheer en administratie
32%

Zo bereiken we ons doel

1. Informatieverschaffing d.m.v. brochures, website, lezingen, magazine en meer
2. Activiteiten voor lotgenotencontact, zowel face-to-face als online
3. Het bekendmaken van Tourette voor het grote publiek o.a. via acties rond de Europese Tourettedag op 7 juni
4. Belangenbehartiging in de wetenschap en in de ggz

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 47.728

Voorlichting en bewustwording
56%
(Directe) dienst- en hulpverlening
37%
Lobby en belangenbehartiging
7%

Zo komen wij aan ons geld

Overheidssubsidies, vaste donateurs, eenmalige en periodieke giften

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 86.071

Organisaties zonder winststreven
64%
Particulieren
31%
Verkopen en overig
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 110.952

Overige reserves
100%