Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Gilles de la Tourette

Vroege opsporing bevorderen, lotgenoten met elkaar in contact brengen, meer bekendheid geven aan Tourette en de behandelmogelijkheden.

Dit willen we oplossen

Stichting Gilles de la Tourette is de landelijke patiëntenorganisatie voor kinderen en volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving. Wij zorgen voor informatie, behartigen belangen en zorgen voor een 'thuis' voor mensen die er anders alleen voor staan.

Dit is waar we trots op zijn

De groeiende groep vrijwilligers en daarmee ook een groeiend aantal activiteiten, o.a. voor lotgenotencontact.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
50
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun omgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 78.588

Maatschappelijk doel
67%
Beheer en administratie
32%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Informatieverschaffing d.m.v. brochures, website, lezingen, magazine en meer
2. Activiteiten voor lotgenotencontact, zowel face-to-face als online
3. Het bekendmaken van Tourette voor het grote publiek o.a. via acties rond de Europese Tourettedag op 7 juni
4. Belangenbehartiging in de wetenschap en in de ggz

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 52.480

(Directe) dienst- en hulpverlening
51%
Voorlichting en bewustwording
39%
Lobby en belangenbehartiging
10%

Zo komen wij aan ons geld

Overheidssubsidies, vaste donateurs, eenmalige en periodieke giften

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 95.303

Subsidies
57%
Particulieren
30%
Organisaties zonder winststreven
13%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 127.667

Overige reserves
85%
Bestemmingsfondsen
10%
Bestemmingsreserves
5%