Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Global Aid Network Holland (GAiN)

Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp

Dit willen we oplossen

GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is.

Dit is waar we trots op zijn

GAIN is vooral een vrijwilligersorganisatie met gedreven medewerkers, werkend vanuit persoonlijke overtuiging. GAiN heeft een zeer lage overhead en dus een erg hoge doelbesteding. GAiN is onderdeel van een internationaal netwerk, en partner van Agape met collega's in 190 landen

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2021

Dit willen we bereiken

GAiN richt zich op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven. GAiN vindt het belangrijk ook u/jou bij haar werkzaamheden te betrekken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.257.357

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Hulpverlening met een focus op Roma in Roemenië, Slovenië, Oekraïne en Israël, vluchtelingen, waterputten - Water for Life en onderwijs
2. Inzameling en verzending van hulpgoederen zoals kleding en voedsel naar onze projecten en van schoendozen gevuld voor kinderen - Actie4Kids
3. Hulpreizen naar onze projecten om ook ter plekke te helpen en te dienen en zo de liefde van Jezus te laten zien aan mensen
4. Noodhulp bij oorlogen, rampen en natuurgeweld, onder andere via het Disaster Assistance and Response Team (DART)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.155.949

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

- Donaties van particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven in vorm van geld en goederen.. - Opbrengst verkopen via (kringloop)winkels - Project bijdragen van verwante organisaties

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.224.917

Particulieren
69%
Organisaties zonder winststreven
13%
Bedrijven
9%
Verkopen en overig
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.357.776

Bestemmingsreserves
58%
Bestemmingsfondsen
29%
Continuïteitsreserve
12%