print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Greenpeace Nederland

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die zich inzet voor voor het behoud van onze blauwgroene planeet.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Greenpeace wil biodiversiteitsverlies en gevaarlijke klimaatverandering tegengaan door machtsstructuren, mindsets te veranderen en milieuwinst te behalen. Greenpeace streeft naar een veilig klimaat, veerkrachtige oceanen, sterke bossen, duurzame landbouw en schone energie.

Dit is waar we trots op zijn

- De overheid besluit dat in 2030 de vijf Nederlandse kolencentrales dicht zijn. - De EU besluit het gebruik van de drie meest bij-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen te verbieden op onze akkers en velden. - Op de Noordzee kunnen windmolens zonder subsidie gebouwd worden

Dit willen we bereiken
Greenpeace gelooft dat een groene, duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. We stellen grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleren duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame, inventieve confrontaties.
Dit gaven we uit in 2017 € 24.170.000
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Milieu-misstanden aankaarten en openbaar maken;
 2. mobiliseren en samenwerken met onze miljoenen supporters;
 3. storytelling (inspirerende verhalen over de wereld en hoe die in elkaar steekt);
 4. Toepassen van onze IDEAL (Investigate, Document, Expose, Act, Lobby) werkwijze
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 18.728.000
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • Overig 80%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 25.027.000
 • Particulieren 76%
 • Loterijen 9%
 • Organisaties zonder winststreven 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 8.847.000
 • Continuïteitsreserve 55% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 45% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 78 fte
Vrijwilligers 1.835
Sector Natuur en milieu
Actief in 34 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl