print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt en ontwikkelt natuur, erfgoed en landschap in haar provincie Groningen.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Duurzaam beschermen van natuur, landschap en erfgoed in Groningen; kwaliteiten die onder druk staan door o.a. intensivering landbouw, aardbevingen en verstedelijking.

Dit is waar we trots op zijn

Overname van drie rijksmonumentale boerderijen van NAM met aardbevingsschade. Wij zullen hier de schade herstellen, optimaal onderhoud uitvoeren en uiteindelijk dit erfgoed blijvend beschermen.

Dit willen we bereiken
Duurzaam behoud van monumentaal erfgoed en natuur in Groningen door het in eigendom verwerven, gevolgd door beheer en onderhoud.
Dit gaven we uit in 2020 € 9.250.000
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Aankoop van natuur en monumentaal erfgoed
2. Inrichting van natuurgebieden en restauratie van monumenten
3. Beheer van natuur en onderhoud van monumenten, waar mogelijk gekoppeld aan openstelling.
4. Versterking van maatschappelijk draagvlak voor bescherming van natuur, landschap en erfgoed (o.a. publieksactiviteiten, jeugdeducatie)
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 8.588.000
 • Aankoop en beheer 85%
 • Voorlichting en bewustwording 15%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring Subsidies; voor natuurbeheer en openstelling van terreinen en erfgoed Inkomsten eigen exploitatie; pacht terreinen, verhuur objecten en natuurbegraven. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 9.429.000
 • Subsidies 38%
 • Particulieren 20%
 • Bedrijven 17%
 • Verkopen en overig 13%
 • Loterijen 10%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 13.185.000
 • Bestemmingsreserves 59%
 • Continuïteitsreserve 24%
 • Bestemmingsfondsen 17%
Medewerkers Info 30 fte
Vrijwilligers Info 433
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl