Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt en ontwikkelt natuur, erfgoed en landschap in haar provincie Groningen.

Dit willen we oplossen

Duurzaam beschermen van natuur, landschap en erfgoed in Groningen; kwaliteiten die onder druk staan door o.a. intensivering landbouw, aardbevingen en verstedelijking.

Dit is waar we trots op zijn

Overname van drie rijksmonumentale boerderijen van NAM met aardbevingsschade. Wij zullen hier de schade herstellen, optimaal onderhoud uitvoeren en uiteindelijk dit erfgoed blijvend beschermen.

Medewerkers
30 fte
Vrijwilligers
433
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Duurzaam behoud van monumentaal erfgoed en natuur in Groningen door het in eigendom verwerven, gevolgd door beheer en onderhoud.

Dit gaven we uit in 2020

€ 9.250.000

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
4%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Aankoop van natuur en monumentaal erfgoed
2. Inrichting van natuurgebieden en restauratie van monumenten
3. Beheer van natuur en onderhoud van monumenten, waar mogelijk gekoppeld aan openstelling.
4. Versterking van maatschappelijk draagvlak voor bescherming van natuur, landschap en erfgoed (o.a. publieksactiviteiten, jeugdeducatie)

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 8.588.000

Aankoop en beheer
85%
Voorlichting en bewustwording
15%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring Subsidies; voor natuurbeheer en openstelling van terreinen en erfgoed Inkomsten eigen exploitatie; pacht terreinen, verhuur objecten en natuurbegraven. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 9.429.000

Subsidies
38%
Particulieren
20%
Bedrijven
17%
Verkopen en overig
13%
Loterijen
10%
Organisaties zonder winststreven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 13.185.000

Bestemmingsreserves
59%
Continuïteitsreserve
24%
Bestemmingsfondsen
17%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?