print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Haarwensen

Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die, door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia hun eigen haar verliezen.
Info Sinds 1 januari 2015

Dit willen we oplossen

Jaarlijks verliezen honderden kinderen door medicatie, een vorm van alopecia of een medische ingreep (gedeeltelijk) hun haar. Niet iedere ouder is in de financiële positie om een haarwerk voor zijn/haar kind aan te schaffen. Hierdoor zijn de kinderen zichtbaar kaal.

Dit is waar we trots op zijn

Haarwensen heeft in de afgelopen 10 jaar al meer dan 1250 kinderen blij gemaakt met een kosteloos haarwerk gemaakt van echt haar.

Dit willen we bereiken
Met een kaal hoofd zijn de kinderen voor de buitenwereld een patiënt. Dit heeft voor veel kinderen grote invloed op hun zelfvertrouwen. Haarwensen wil deze kinderen hun zelfvertrouwen terug geven en ervoor zorgen dat zij niet altijd zichtbaar een patiënt zijn.
Dit gaven we uit in 2017 € 288.898
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door het verstrekken van gratis haarwerken gemaakt van echt haar.
 2. Door het aanbieden van professionele begeleiding in de zoektocht naar een geschikte oplossing.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 214.179
 • Aankoop en beheer 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 370.252
 • Particulieren 27%
 • Bedrijven 41%
 • Organisaties zonder winststreven 32%
 • Overig - 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 640.942
 • Continuïteitsreserve 39% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 61% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 10
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl