print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HALIN

Het bieden van levenslange ondersteuning aan voormalige landgenoten in Indonesië
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Ondersteuning (financieel en anderszins) bieden aan voormalige Nederlanders, die geboren zijn voor 16 augustus 1945, die nu nog in Indonesië wonen en die geen of weinig inkomen hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Werkzaamheden lopen al vanaf 1955

Dit willen we bereiken
Voldoende middelen verwerven teneinde de bestaande groep ondersteunden en eventuele nieuwe aanmelders levenslang te blijven ondersteunen.
Dit gaven we uit in 2018 € 321.032
  • Maatschappelijk doel 91%
  • Wervingskosten 6%
  • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
  1. Goed beheer van bestaande reserves
  2. Verwerven van nieuwe middelen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 290.567
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 151.709
  • Particulieren 98%
  • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.733.181
  • Continuïteitsreserve 29% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 71% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 22
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Indonesië
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl