Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


HALIN

Het bieden van levenslange ondersteuning aan voormalige landgenoten in Indonesië

Dit willen we oplossen

Ondersteuning (financieel en anderszins) bieden aan voormalige Nederlanders, die geboren zijn voor 16 augustus 1945, die nu nog in Indonesië wonen en die geen of weinig inkomen hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Werkzaamheden lopen al vanaf 1955

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Voldoende middelen verwerven teneinde de bestaande groep ondersteunden en eventuele nieuwe aanmelders levenslang te blijven ondersteunen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 242.042

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
5%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Goed beheer van bestaande reserves
2. Verwerven van nieuwe middelen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 220.388

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, schenkingen, legaten en beleggingen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 127.162

Particulieren
99%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.537.607

Bestemmingsreserves
80%
Continuïteitsreserve
20%