print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Happy Watoto

Happy Watoto biedt kansarme kinderen toekomstperspectief middels een langdurig scholingstraject en opvang waar nodig.
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Stichting Happy Watoto probeert de enorme jeugdwerkloosheid in Tanzania enigszins te verhelpen door de meest kanslozen (wezen en kinderen uit probleemgezinnen) langdurig onderwijs en waar nodig zorg te bieden, en ze via betaald werk te begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Jonge Tanzanianen die via ons project een zelfstandig bestaan hebben kunnen opbouwen en een toekomst met perspectief hebben verworven.

Dit willen we bereiken
Kansarme kinderen middels goed en langdurig onderwijs optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zonder onze steun hebben deze kinderen geen enkel toekomstperspectief. Door juiste de meest zwakke te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere economische ontwikkeling.
Dit gaven we uit in 2020 € 216.396
  • Maatschappelijk doel 97%
  • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Langdurig Engelstalig onderwijs (van kleuter- tot en met beroepsonderwijs).
2. Waar nodig elementaire zorg en een veilig onderkomen.
3. Na schooltraject begeleiding naar werk.
4. Waar opportuun verlenen we ook studiebeurzen en micro-financiering.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 210.159
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Via sponsoren.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 258.911
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 634.892
  • Bestemmingsreserves 63%
  • Continuïteitsreserve 32%
  • Overige reserves 5%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen Kinderen
Actief in Tanzania

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl