Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Happy Watoto

Happy Watoto biedt kansarme kinderen toekomstperspectief middels een langdurig scholingstraject en opvang waar nodig.

Dit willen we oplossen

Stichting Happy Watoto probeert de enorme jeugdwerkloosheid in Tanzania enigszins te verhelpen door de meest kanslozen (wezen en kinderen uit probleemgezinnen) langdurig onderwijs en waar nodig zorg te bieden, en ze via betaald werk te begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Jonge Tanzanianen die via ons project een zelfstandig bestaan hebben kunnen opbouwen en een toekomst met perspectief hebben verworven.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Tanzania

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

Kansarme kinderen middels goed en langdurig onderwijs optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zonder onze steun hebben deze kinderen geen enkel toekomstperspectief. Door juiste de meest zwakke te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere economische ontwikkeling.

Dit gaven we uit in 2021

€ 279.752

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Langdurig Engelstalig onderwijs (van kleuter- tot en met beroepsonderwijs).
2. Waar nodig elementaire zorg en een veilig onderkomen.
3. Na schooltraject begeleiding naar werk.
4. Waar opportuun verlenen we ook studiebeurzen en micro-financiering.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 270.476

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via sponsoren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 247.573

Bedrijven
53%
Particulieren
30%
Organisaties zonder winststreven
13%
Verkopen en overig
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 605.627

Bestemmingsreserves
66%
Continuïteitsreserve
33%
Overige reserves
1%