Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hart voor Kinderen

Verlaten en kwetsbare kinderen in moeilijke levensomstandigheden kansen bieden op een beter leven

Dit willen we oplossen

De vicieuze cirkel van armoede van kinderen in moeilijke levensomstandigheden landen als Haïti, Oeganda en Zuid-Afrika doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er in het tienjarig bestaan van de stichting al vele kinderen geholpen zijn en er door de korte lijntjes van de organisatie snel en adequaat hulp geboden kan worden.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
1
Doelgroepen
Kinderen
Actief in

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Door kinderen op te nemen in gezinnen, en ze naar school te sturen of als ze niet opgenomen kunnen worden in een gezin, op een kostschool te plaatsen. Zo kunnen ze, d.m.v. goed en gedegen onderwijs, bouwen aan een toekomst en later het verschil maken voor hun omgeving en gezin.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.005.503

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Kindsponsoring
2. Gezinssponsoring
3. Schoolsponsoring
4. Eenmalige acties

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 910.007

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Maandelijkse donateurs en eenmalige giften

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.206.952

Particulieren
74%
Bedrijven
15%
Organisaties zonder winststreven
10%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 550.154

Continuïteitsreserve
43%
Bestemmingsreserves
38%
Bestemmingsfondsen
20%