print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hartpatiënten Nederland

Onze organisatie is er 100% voor de patiënt. We informeren hartpatiënten in de breedste zin over álles wat met hun kwaal te maken heeft.
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

De misstanden in de 'hartwereld'. Denk aan door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie, maar bijvoorbeeld ook aan misstanden in ziekenhuizen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we 100% onafhankelijk en objectief zijn. In tegenstelling tot veel andere organisaties nemen wij geen geld aan van de voedingsmiddelenindustrie, van de farmaceutische branche of van de overheid. We doen ons werk dus dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs,

Dit willen we bereiken
We willen de omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij staan, en hen helpen hun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie.
Dit gaven we uit in 2017 € 906.563
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Informatievoorziening middels website, tijdschriften en social media.
 2. Meldpunt Hartpatiënten & HartSignaal
 3. Samenwerking zoeken met bijvoorbeeld ziekenhuizen, cardiologen, huisartsen.
 4. Lotgenotencontact/adviseren.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 827.933
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 1%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 43%
 • Lobby en belangenbehartiging 35%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 776.017
 • Particulieren 69%
 • Overig 31%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.293.088
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 26% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 20
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl