print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hartpatiënten Nederland

Info Sinds 1 juli 2018
Dit willen we bereiken
Dit gaven we uit in 2017 € 906.563
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 827.933
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 1%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 43%
 • Lobby en belangenbehartiging 35%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 776.017
 • Particulieren 69%
 • Overig 31%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.293.088
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 26% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 20
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl