Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


HealthNet TPO

Herstel en versterking van gezondheid en zorgsystemen in gebieden getroffen door oorlog en rampen

Dit willen we oplossen

HealthNet TPO, werkt al 25 jaar aan het herstel en versterking van gezondheid en zorgsystemen in gebieden getroffen door oorlog en rampen. In deze gebieden staan mensen voor de immense taak hun maatschappij weer op te bouwen.

Dit is waar we trots op zijn

HealthNet TPO werkt aan hulpprogramma’s die gericht zijn op het omgaan met psychosociale en psychische problemen. Onze lokale medewerkers werken aan het versterken van zelfvertrouwen, bieden emotionele steun en bouwen aan duurzame zorgsystemen.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Wij gebruiken daarom gezondheid als doel en als middel. Het doel is toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Door samen te werken met lokale gemeenschappen, gebruiken we gezondheid als middel om mensen weer bij elkaar te brengen en het onderling vertrouwen te herstellen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 27.618.205

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
4%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Structureel herstel van zorgsystemen in (post-)conflictgebieden wereldwijd.
2. Samen werken met de lokale bevolking en stakeholders.
3. Een wetenschappelijke basis is essentieel om onze activiteiten te ondersteunen en onze ervaring diepgang te geven.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 26.459.166

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%
Voorlichting en bewustwording
0%

Zo komen wij aan ons geld

Projecten worden voornamelijk uitgevoerd op basis van projectgerelateerde inkomsten. De fondsen van sponsors en donateurs die hiervoor beschikbaar komen, zijn speciaal voor deze projecten bestemd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 26.864.254

Subsidies
100%
Organisaties zonder winststreven
0%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 299.724

Continuïteitsreserve
100%