print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HealthNet TPO

Herstel en versterking van gezondheid en zorgsystemen in gebieden getroffen door oorlog en rampen
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

HealthNet TPO, werkt al 25 jaar aan het herstel en versterking van gezondheid en zorgsystemen in gebieden getroffen door oorlog en rampen. In deze gebieden staan mensen voor de immense taak hun maatschappij weer op te bouwen.

Dit is waar we trots op zijn

HealthNet TPO werkt aan hulpprogramma’s die gericht zijn op het omgaan met psychosociale en psychische problemen. Onze lokale medewerkers werken aan het versterken van zelfvertrouwen, bieden emotionele steun en bouwen aan duurzame zorgsystemen.

Dit willen we bereiken
Wij gebruiken daarom gezondheid als doel en als middel. Het doel is toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Door samen te werken met lokale gemeenschappen, gebruiken we gezondheid als middel om mensen weer bij elkaar te brengen en het onderling vertrouwen te herstellen.
Dit gaven we uit in 2018 € 18.263.947
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Structureel herstel van zorgsystemen in (post-)conflictgebieden wereldwijd.
 2. Samen werken met de lokale bevolking en stakeholders.
 3. Een wetenschappelijke basis is essentieel om onze activiteiten te ondersteunen en onze ervaring diepgang te geven.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 17.406.768
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 17.851.396
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 76%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 313.313
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers 1
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl