print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

Onze stichting heeft zich ten doel gesteld zwerfhonden en zwerfkatten op te vangen en (medisch) te verzorgen en vervolgens te herplaatsen.
Info Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

Ons doel is zowel zwerfhonden en katten een tijdelijk goed onderkomen te verschaffen. Voorts hebben wij ons ten doel gesteld honden en katten op te nemen die door omstandigheden zoals overlijden ,echtscheidingen niet meer door de eigenaar verzorgd kunnen worden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons onderkomen ,ons gediplomeerd personeel, de vele vrijwilligers. Van belang is een goede balans tussen bestuur,personeel en vrijwilligers teneinde onze kerntaak uit te voeren. De realisatie van een goede samenwerking met beleidsmedewerkers en wethouders.

Dit willen we bereiken
Wij willen bereiken dat zwerf en afstandshonden en katten in de regio West-Friesland in goede conditie bij een nieuwe eigenaar geplaatst kunnen worden. Door het geven van informatie en nazorg aan de nieuwe eigenaar trachten wij de herplaatsing tot een succes te brengen.
Dit gaven we uit in 2018 € 221.892
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door een samenwerkingsverband met de St.Dierenambulance Hoorn en Omstreken worden de zwerfhonden en katten effectief opgehaald 24/7.
 2. Ons personeel (3FTE) beschikt over de benodigde diploma's dierenverzorging. (Honden en Kattenbesluit 1999)
 3. Wij begeleiden als een erkend leerbedrijf stagiairs. Vele vrijwilligers zorgen voor een doelmatig functioneren van het asiel.
 4. Door het actief benaderen van de media vergroten wij de kans dat herplaatsing bij een geschikte nieuwe eigenaar mogelijk wordt.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 208.640
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Voornamelijk door bijdragen West-Friese gemeenten,exploiteren honden en kattenpension en giften,sponsoring,legaten en erfenissen .
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 270.369
 • Verkopen en overig 83%
 • Particulieren 14%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 846.458
 • Bestemmingsreserves 78%
 • Continuïteitsreserve 22%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 69
Sector Dieren
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl