Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

Onze stichting heeft zich ten doel gesteld zwerfhonden en zwerfkatten op te vangen en (medisch) te verzorgen en vervolgens te herplaatsen.

Dit willen we oplossen

Ons doel is zowel zwerfhonden en katten een tijdelijk goed onderkomen te verschaffen. Voorts hebben wij ons ten doel gesteld honden en katten op te nemen die door omstandigheden zoals overlijden ,echtscheidingen niet meer door de eigenaar verzorgd kunnen worden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons onderkomen ,ons gediplomeerd personeel, de vele vrijwilligers. Van belang is een goede balans tussen bestuur,personeel en vrijwilligers teneinde onze kerntaak uit te voeren. De realisatie van een goede samenwerking met beleidsmedewerkers en wethouders.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
73
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

Wij willen bereiken dat zwerf en afstandshonden en katten in de regio West-Friesland in goede conditie bij een nieuwe eigenaar geplaatst kunnen worden. Door het geven van informatie en nazorg aan de nieuwe eigenaar trachten wij de herplaatsing tot een succes te brengen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 228.421

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Door een samenwerkingsverband met de St.Dierenambulance Hoorn en Omstreken worden de zwerfhonden en katten effectief opgehaald 24/7.
2. Ons personeel (3FTE) beschikt over de benodigde diploma's dierenverzorging. (Honden en Kattenbesluit 1999)
3. Wij begeleiden als een erkend leerbedrijf stagiairs. Vele vrijwilligers zorgen voor een doelmatig functioneren van het asiel.
4. Door het actief benaderen van de media vergroten wij de kans dat herplaatsing bij een geschikte nieuwe eigenaar mogelijk wordt.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 216.552

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Voornamelijk door bijdragen West-Friese gemeenten,exploiteren honden en kattenpension en giften,sponsoring,legaten en erfenissen .

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 227.614

Verkopen en overig
81%
Particulieren
11%
Organisaties zonder winststreven
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 822.183

Bestemmingsreserves
84%
Continuïteitsreserve
16%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?