print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hendrick de Keyser

Het voor altijd bewaren en begrijpelijk maken van bijzondere voorbeelden van de Nederlandse woonhuisgeschiedenis door de eeuwen heen.
Info Sinds 1 januari 2003

Dit willen we oplossen

'Eeuwig' behoud van bijzondere historische of architectonische gebouwen, in het bijzonder woonhuizen. Sommige gebouwen hebben een zodanig ontwerp, interieur of constructie dat alleen een gespecialiseerde eigenaar in staat is om dat te behouden voor ons nageslacht.

Dit is waar we trots op zijn

In ons 100-jarig bestaan heeft Hendrick de Keyser meer dan 430 panden veilig gesteld en daarmee een stalenkaart van 500 jaar Nederlandse woonhuisgeschiedenis in bezit (1480 tot 1980). Alle panden verkeren in goede staat en de meest bijzondere huizen zijn publiek toegankelijk.

Dit willen we bereiken
Om gebouwen te kunnen bewaren moeten ze altijd worden gebruikt. Het vereist bij bijzondere historische of architectonische gebouwen specialistische kennis en veel niet rendabel geld om hun bijzondere karakter te combineren met een passend gebruik.
Dit gaven we uit in 2018 € 17.838.000
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Zorgvuldig afwegen welke panden vallen onder de 'eeuwige' behoudswens. Die in eigendom verwerven, restaureren en in gebruik nemen.
 2. Met ruim honderd jaar ervaring een economisch veilig model hanteren dat garandeert dat eenmaal verworven panden nooit meer verloren gaan.
 3. Zodanig met kennis van zaken restaureren, dat de waardevolle onderdelen altijd behouden blijven. Gebruik moet zich aanpassen aan het gebouw.
 4. Het publiek via publicatie, gebruik en beleving informeren over de waarden die juist in onze bijzondere panden aanwezig zijn.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 17.477.000
 • Aankoop en beheer 89%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 19.984.000
 • Particulieren 31%
 • Loterijen 6%
 • Subsidies 8%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 53%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 49.687.000
 • Bestemmingsreserves 75% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 22% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 47 fte
Vrijwilligers 265
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl