Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hendrick de Keyser

Het voor altijd bewaren en begrijpelijk maken van bijzondere voorbeelden van de Nederlandse woonhuisgeschiedenis door de eeuwen heen.

Dit willen we oplossen

'Eeuwig' behoud van bijzondere historische of architectonische gebouwen, in het bijzonder woonhuizen. Sommige gebouwen hebben een zodanig ontwerp, interieur of constructie dat alleen een gespecialiseerde eigenaar in staat is om dat te behouden voor ons nageslacht.

Dit is waar we trots op zijn

In ons 100-jarig bestaan heeft Hendrick de Keyser meer dan 430 panden veilig gesteld en daarmee een stalenkaart van 500 jaar Nederlandse woonhuisgeschiedenis in bezit (1480 tot 1980). Alle panden verkeren in goede staat en de meest bijzondere huizen zijn publiek toegankelijk.

Medewerkers
62 fte
Vrijwilligers
400
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2003

Dit willen we bereiken

Om gebouwen te kunnen bewaren moeten ze altijd worden gebruikt. Het vereist bij bijzondere historische of architectonische gebouwen specialistische kennis en veel niet rendabel geld om hun bijzondere karakter te combineren met een passend gebruik.

Dit gaven we uit in 2021

€ 22.965.000

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Zorgvuldig afwegen welke panden vallen onder de 'eeuwige' behoudswens. Die in eigendom verwerven, restaureren en in gebruik nemen.
2. Met ruim honderd jaar ervaring een economisch veilig model hanteren dat garandeert dat eenmaal verworven panden nooit meer verloren gaan.
3. Zodanig met kennis van zaken restaureren, dat de waardevolle onderdelen altijd behouden blijven. Gebruik moet zich aanpassen aan het gebouw.
4. Het publiek via publicatie, gebruik en beleving informeren over de waarden die juist in onze bijzondere panden aanwezig zijn.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 22.242.000

Aankoop en beheer
86%
Voorlichting en bewustwording
14%

Zo komen wij aan ons geld

Voor de instandhouding van onze panden ontvangt de Vereniging huurinkomsten en subsidies; voor de verwerving en restauraties ontvangt 'Hendrick de Keyser' bijdragen van de Bankgiro Loterij, fondsen en particulieren. Het openstellen van panden kan dankzij particulieren en de BGL.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.383.000

Verkopen en overig
68%
Particulieren
14%
Subsidies
10%
Loterijen
8%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 293.253.000

Bestemmingsreserves
95%
Overige reserves
5%
Bestemmingsfondsen
0%