Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


het Sikkelcelfonds

Financiele ondersteuning en stimulans van onderzoek naar effectieve behandeling en genezing van sikkelcelziekte.

Dit willen we oplossen

het Sikkelcelfonds wil verlichting & erkenning van de pijn die patiënten met sikkelcelziekte lijden. Door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze erfelijke & pijnlijke bloedziekte waaraan patienten te jong overlijden, hopen we het op een dag te genezen.

Dit is waar we trots op zijn

Toename van de bekendheid & zichtbaarheid van sikkelcelziekte. Nijntje is in 2020 ambassadeur geworden van het Sikkelcelfonds. Veel publiciteit. Veel nieuwe initiatieven. Hierdoor is er inmiddels een aanzienlijk donatiebedrag gerealiseerd.

Medewerkers
0 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

Het Sikkelcelfonds streeft naar meer bekendheid en zichtbaarheid van sikkelcelziekte zodat middels fondsenwerving financiering van baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek naar (uiteindelijk) genezing van deze ernstige ziekte mogelijk wordt; nu en in de toekomst.

Dit gaven we uit in 2020

€ 22.822

Beheer en administratie
88%
Werving
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Actieve fundraising acties door particulieren en bedrijven.
2. Vergroten van de zichtbaarheid van deze nog onbekende ziekte, om wereldburgers met compassie voor sikkelcelziekte aan ons te binden.
3. Uitreiking van Jonge Onderzoeker Beurs ter stimulans en ondersteuning van onderzoek.
4. Financieel ondersteuning van wetenschappelijke projecten beoordeeld en gerankt door een onafhankelijke review commissie .

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Eenmalige & periodieke donaties van particulieren & bedrijven. Aanhaken en goede doel zijn bij evenementen. Crowdfunding acties. Verkoop merchandising

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 49.172

Particulieren
90%
Verkopen en overig
10%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 214.570

Bestemmingsreserves
70%
Continuïteitsreserve
30%