Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Home of Good Hope

Het verbeteren van het welzijn van kinderen in Namibië (in Windhoek, Katutura in de informele township Goreangab).

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van het welzijn van kinderen in Namibië (in Windhoek, Katutura in de informele township Goreangab), met name op het gebied van voeding, onderwijs, gezondheid en onderdak. Kinderen leven vaak in armoede. Veel kinderen zijn ouders verloren als gevolg van aids.

Dit is waar we trots op zijn

Huiswerkbegeleiding voor zowel kinderen die extra aandacht nodig hebben omdat ze het moeilijk vinden op school als voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Deelname aan de voetbalcompetitie door de kinderen van Home of Good Hope.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Namibië

Sinds 1 maart 2017

Dit willen we bereiken

Het bieden van een veilige omgeving voor deze kinderen, waar ze voeding krijgen, sport kunnen beoefenen, huiswerkbegeleiding krijgen, waar ze leren tanden poetsen en waar schooluniformen beschikbaar worden gesteld. Met als uiteindelijk doel de zelfredzaamheid te vergroten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.676

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. voeding geven
2. sport aanbieden
3. huiswerkbegeleiding
4. hygiène bewustzijn creëren

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.386

(Directe) dienst- en hulpverlening
71%
Educatie, opleidingen en cursussen
29%

Zo komen wij aan ons geld

sponsoren

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 12.611

Particulieren
66%
Organisaties zonder winststreven
34%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 86.373

Bestemmingsreserves
75%
Continuïteitsreserve
25%